2024.KARI_TuDOMANYOS_DIAKKORI_KONFERENCIA_bk

BBMK Kari Tudományos Diákköri Konferencia - Versenyfelhívás

A Kari Konferencia időpontja és tervezett helyszíne:

2024. április 16. kedd 17.30, Liszt Ferenc Kamaraterem

 

Jelentkezési határidő:

2024. március 12. kedd 12.00

Jelentkezni a Jelentkezési lapon lehet (CooSpace üzenetben, vagy papíron benyújtva)


A DOLGOZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2024. április 9. kedd 12.00A PÁLYAMŰ TÍPUSAI:

- I. előadóművészet: maximum 15 perces koncert + 3–10 oldalas a koncertprogramhoz kapcsolódó dolgozat (1800 karakter /oldal), amit elő kell adnia a versenyzőnek. (Tartalma: 1. a műsor összeállításának szempontjai, 2. az előadói koncepció leírása, 3. a műalkotás történeti és elméleti kontextusának tisztázása.)

- II. zeneszerzés: önálló, új műalkotás – annak 3-5 oldalas értelmező leírása, a komponálási folyamat bemutatásával + a teljes mű, illetve részletének megszólaltatásával, és a dolgozat előadásával

- III. zenetudomány: 15-20 oldalas tudományos igényű dolgozat benyújtása, majd előadása (III/1. Művészettörténet és művészetkritika III/2. Művészetfilozófia és -esztétika III/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet, stb. III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban III/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan)

Mindhárom kategóriában összesen 20 perc a „szóbeli” rész, amely magában foglalja a zenei előadást is! Témavezetői feladatra karunk oktatóit kérhetik föl.


ÉRTÉKELÉS:

A beérkezett dolgozatokat két-két olvasó-bíráló előzetesen pontozza és véleményezi.

A végső sorrendet a zsűri állapítja meg, az írásbeli értékelés és a szóbeli forduló együttes eredménye alapján.


A kari versenyen való indulás feltétele a 2025 áprilisában megrendezésre kerülő 37. OTDK-n való részvételnek.A DOLGOZATTAL SZEMBENI FORMAI ELVÁRÁSOK:

– 12 pontos „Times New Roman” betűtípus, 1.5 sorköz, sorkizárt szerkesztés

– felhasznált irodalom feltüntetése; a tudományos dolgozat (III.) követelménye a lábjegyzet használata is

– címlapon: szerző, cím, témavezető, intézmény, évszám (otdt.hu minta alapján)

– külön lapon („adatlapon”): a dolgozat címe, a szerző neve, évfolyama, szakja, elérhetősége, a témavezető tanár neve és beosztása; koncertműsor

– a spirálozott dolgozatot két példányban kell benyújtani
További információ: https://otdk.hu/otdt


Jelentkezési lap


Újváriné dr. Illés Mária

Kari TDT elnökSzeged, 2024. 02. 27.