Rajztabla-1

Zirzen Janka Ösztöndíj

Az ösztöndíjprogram közvetlen kedvezményezettjei azok az egyetemre frissen belépő, pedagógusképzésben hallgatói jogviszonnyal korábban még nem rendelkező diákok, akik a 2023/2024-es felvételi eljárásban első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem valamely nappali tagozatos pedagógusképzésére.

Az ösztöndíjprogram felmenő rendszerben a 2023/2024-ben felvett és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos pedagógusképzésben részt vevő hallgatókra vonatkozóan félévről félévre, a teljes képzés ideje alatt, az abszolutórium megszerzéséig pályázható.


Az ösztöndíj összege

A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó Neptun rendszerben megadott bankszámlára történő folyósításáról a Szegedi Tudományegyetem gondoskodik.


Az ösztöndíj összege: 100.000.- Ft/hónap/fő


Részletek és jelentkezés:

https://juniorakademia.szte.hu/osztondijak/