sir_roger_scruton

A Common Sense Society Magyarország ad otthont Sir Roger Scruton zenei gyűjteményének

Lady Scruton a Common Sense Society Magyarországra bízta Sir Roger Scruton zenei gyűjteményét. A könyvekből, partitúrákból, előadásokból és zenei felvételekből álló, felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény a közösség Andrássy úti Szalonjában kerül elhelyezésre, Budapesten. A Common Sense Society oktatási hálózat, amelynek magyarországi szervezetét 2009-ben alapították.

„A Scruton család örömmel adományozza Sir Roger Scruton zenei gyűjteményét a Common Sense Society-nek” – nyilatkozta Lady Scruton. – „Reméljük, hogy ez a szabadon böngészhető könyvtár ugyanolyan értékes lesz ma, mint amilyen értékes Roger számára volt annak idején; hogy betekintést nyújt Roger munkamódszerébe, valamint örömöt és inspirációt nyújt mindazoknak, akik életében fontos szerepet játszik a zene. Hálásak vagyunk a Common Sense Society-nek, hogy ilyen tökéletes otthont nyújt ennek a sokat használt és nagy becsben tartott gyűjteménynek.”


„A CSS hálával tartozik Lady Scrutonnak, amiért lehetőséget biztosított arra, hogy gondozhatjuk és közkinccsé tehetjük azokat a kiváló zeneműveket, amelyek annak idején Sir Roger Scruton lelkét is felpezsdítették” – fogalmazott Marion Smith, a CSS elnöke és ügyvezető igazgatója. – „Ahogyan Sir Roger fogalmazott: »Azért válogatunk ki kiváló műalkotásokat, és különösen kiváló zeneműveket, mert ezek igazi változást hoznak az életünkbe.« Biztosak vagyunk benne, hogy ez a gondosan összeállított gyűjtemény kutatók, oktatók és diákok számára egyaránt rendkívül hasznos lesz, és kíváncsian várjuk, milyen különleges új kapcsolódások jönnek létre a Scruton Zenei Gyűjtemény jóvoltából.”


„Sir Roger Scruton nemcsak a zene és a zeneelmélet terén rendelkezett rendkívüli tudással, hanem lelkiismeretes tanár is volt, aki afelé terelgette olvasóit és tanítványait, hogy meg tudják különböztetni a jót a középszerűtől, különösen a zenében” – nyilatkozta Domaniczky Orsolya, a magyarországi CSS igazgatója. – „A Common Sense Society végtelenül hálás a Scruton család nagylelkű adományáért, valamint Lady Scruton, a CSS kurátorának folyamatos támogatásáért. A klasszikus zene és a zenei oktatás mélyen gyökerezik a magyar kultúrában, és nagy lelkesedéssel nézünk elébe annak, hogy a magyar CSS, - mind a Zeneakadémiához, mind az Operaházhoz igen közel található -, Andrássy Szalonjában elhelyezett Scruton Zenei Gyűjtemény mostantól tanulási és kutatási célokat szolgálhat, és ami a legfontosabb, magasabb szintre emelheti a zene és más művészetek élvezetét.”


A CSS különféle programokat és kutatási lehetőségeket, valamint vándorkiállításokat is szervez a Scruton Zenei Gyűjteményhez kapcsolódóan, amelyek az elkövetkező hónapokban kerülnek bejelentésre.


A Common Sense Society Magyarországról:

A Common Sense Society Magyarország egy Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet, melynek célkitűzése a szabadság, a jólét és a szépség eszméinek terjesztése oktatás és a közbeszéd formálása révén. A magyar Common Sense Society közössége, tanulási segédanyagai, kiadványai, kulturális programjai és országos kampányai olyan örök eszméket tartanak életben, amelyek jó irányba formálták az emberiség történelmét. A CSS sem állami szervektől, sem politikai pártoktól nem fogad el támogatást.


A Sir Roger Scruton Zenei Könyvtár címe: VI. Andrássy út 6.


További információ és a könyvtár katalógusa elérhető a magyar CSS honlapján itt: https://commonsensesociety.hu/the-sir-roger-scruton-music-library/


További információért kérjük forduljanak a magyarországi CSS igazgatójához, Domaniczky Orsolyához az orsolya@commonsensesociety.hu e-mail címen.