2023.KARI_TuDOMANYOS_DIAKKORI_KONFERENCIA_bk

BBMK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) - Felhívás

A Tudományos Diákköri Konferencia a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban, a minőségi értelmiségi képzés kiemelt területe. Célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy tudományterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.


A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet az SZTE BBMK minden hallgatója, aki a megadott határidőig benyújt egy konzulens útmutatásával készült tudományos dolgozatot.

A KARI KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS TERVEZETT HELYSZÍNE:

2023. november 7. kedd 17.30, 31-es terem


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2023. október 3. kedd 14.00

Jelentkezni a Jelentkezési lapon lehet (CooSpace üzenetben, vagy papíron benyújtva)


A DOLGOZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2023. október 24. kedd 14.00


A PÁLYAMŰ TÍPUSAI:
- I. előadóművészet: maximum 15 perces koncert + 3–10 oldalas a koncertprogramhoz kapcsolódó dolgozat (1800 karakter /oldal), amit elő kell adnia a versenyzőnek. (Tartalma: 1. a műsor összeállításának szempontjai, 2. az előadói koncepció leírása, 3. a műalkotás történeti és elméleti kontextusának tisztázása.)
- II. zeneszerzés: önálló, új műalkotás – annak 3-5 oldalas értelmező leírása, a komponálási folyamat bemutatásával + a teljes mű, illetve részletének megszólaltatásával, és a dolgozat előadásával
- III. zenetudomány: 15-20 oldalas tudományos igényű dolgozat benyújtása, majd előadása (III/1. Művészettörténet és művészetkritika III/2. Művészetfilozófia és -esztétika III/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet, stb. III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban III/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan)
Mindhárom kategóriában összesen 20 perc a „szóbeli” rész, amely magában foglalja a zenei előadást is! Témavezetői feladatra karunk oktatóit kérhetik föl.

ÉRTÉKELÉS:
A beérkezett dolgozatokat két-két olvasó-bíráló előzetesen pontozza és véleményezi. A végső sorrendet a zsűri állapítja meg, az írásbeli értékelés és a szóbeli forduló együttes eredménye alapján.


A kari versenyen való indulás feltétele a várhatóan 2025. áprilisában megrendezésre kerülő 37. OTDK-n való részvételnek.


A DOLGOZATTAL SZEMBENI FORMAI ELVÁRÁSOK:
– 12 pontos „Times New Roman” betűtípus, 1.5 sorköz, sorkizárt szerkesztés
– felhasznált irodalom feltüntetése; a tudományos dolgozat (III.) követelménye a lábjegyzet használata is
– címlapon: szerző, cím, témavezető, intézmény, évszám
– külön lapon („adatlapon”): a dolgozat címe, a szerző neve, évfolyama, szakja, elérhetősége, a témavezető tanár neve és beosztása; koncertműsor
– a spirálozott dolgozatot két példányban kell benyújtaniÚjváriné dr. Illés Mária
Kari TDT elnök

Szeged, 2023. 09. 26.