pexels-peter-olexa-4974714

Megalakult karunkon a Művészeti Innovációs Kutatócsoport

Napjainkban a művészeti felsőoktatásban a hagyományos, bevett oktatási eljárások és módszerek, az egyéni előadói és alkotói folyamatok, illetve az alkotómunka technológiai hátterének folyamatos változásában és átalakulásában is megmutatkozik az újítás és a megújulás igénye. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a Bartók Béla Művészeti Kar 2023. június 12-én létrehozott egy Művészeti Innovációs Kutatócsoportot, amely ezt a komplex folyamatot hívatott támogatni a tevékenységével.

Terveink szerint az Innovációs Kutatócsoport hozzájárul olyan új eszközök, technológiai fejlesztések, és módszerek létrehozásához, amelyek támogatják a művészeti alkotások minőségének javítását, növelik a művészek kreatív lehetőségeit. Az innovációs tevékenységek ösztönzése lehetővé teszi a művészek számára, hogy új módszereket és technikákat fedezzenek fel, amelyek új tartalmakkal töltik meg a művészeti alkotásokat és elősegítik a kreatív önkifejezést. A kutatócsoport fő célkitűzése az innováció lehetőségeinek feltárása és kiaknázása a művészeti területen, illetve az erre irányuló kutatások és a gyakorlati innovációs tevékenység összekapcsolása és támogatása. A kutatócsoport figyelmet fordít a művészeti kihívásokra adott válaszok kreatív és hatékony megfogalmazására, inkubációs- és mentortevékenységet is végezve, amely segíti az innovatív ötletek kidolgozását és előkészítését.


A kutatócsoport tevékenysége során együttműködik a Bartók Béla Művészeti Kart Támogató Alapítvánnyal a céljai megvalósításában.