Oktatas_Oroszorszagban_-_Allami_osztondijas_kepzesek

Oktatás Oroszországban - Állami ösztöndíjas képzések

Ösztöndíjas képzés külföldi állampolgárok részére oroszországi felsőoktatási intézményekben a 2023-2024-es tanévben

Az Oroszországi Föderáció ösztöndíjas képzéseket hirdet oroszországi felsőoktatási intézményekbe a 2023/2024-es tanévre magyar állampolgárok és azon Magyarországon élő orosz honfitársak részére, akik 2022. szeptember 1-jén nem rendelkeznek állandó oroszországi lakcímmel. Az oroszországi képzésen résztvevők állami ösztöndíjat kapnak (a képzés teljes idejére), továbbá kollégiumi szállás illeti meg őket ugyanolyan feltételek mellett, mint azokat az orosz állampolgárokat, akik államilag támogatott képzésen vesznek részt.


Azok a külföldi hallgatók, akik nem rendelkeznek megfelelő szintű orosz nyelvtudással, állami finanszírozású nyelvi előkészítő képzésen vehetnek részt (melynek időtartama egy tanév, és amely nem része a szakirányú képzés időtartamának). A nyelvi előkészítő képzésen tanulók szintén részesülnek ösztöndíjban és megilleti őket a kollégiumi elhelyezés.


Az oroszországi ösztöndíjas képzésen való részvétel alapfeltétele, hogy a pályázó a profiltárgyakból jó (5-ös skálán 4-esnél nem rosszabb) osztályzatokkal rendelkezzen. A felvételi eljárás két szakaszból áll: az első szakasz lebonyolítója a budapesti Orosz Kulturális Központ (OKK); a második szakaszban az oroszországi oktatási intézmények válogatják ki azokat a jelentkezőket, akiknek a pályázatát az OKK az első szakaszban elfogadta. A jelentkezők kiválasztásának első szakaszában (2022 év végéig) az alábbiakra kerül sor: а) pályázati anyag feltöltése az erre a célra létrehozott online felületre (regisztrálás a felületen, jelentkezési lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok feltöltése);

b) felvételi elbeszélgetés. A felvételi első, magyarországi szakaszában a jelentkezőknek elektronikus formában kell benyújtaniuk a szükséges dokumentumokat.


A https://education-in-russia.com/ OLDALRA FELKERÜLŐ ÖSSZES DOKUMENTUMOT LE KELL FORDÍTTATNI OROSZ NYELVRE ÉS A FORDÍTÁST KÖZJEGYZŐVEL KELL HITELESÍTTETNI (EZT A VILÁG BÁRMELY ORSZÁGÁBAN EL LEHET KÉSZÍTTETNI, NEM CSAK MAGYARORSZÁGON). MAGYARORSZÁGON A FORDÍTÁS ELKÉSZÍTTETHETŐ AZ ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODÁBAN (http://www.offi.hu) VAGY A BUDAPESTI OROSZ NAGYKÖVETSÉG KONZULI OSZTÁLYÁN (https://hungary.mid.ru/ru/consular-services/). A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK (EREDETI DOKUMENTUMOK ÉS HITELES FORDÍTÁSAIK) ONLINE FELÜLETRE TÖRTÉNŐ FELTÖLTÉSÉNEK VÉGSŐ HATÁRIDEJE: 2022. DECEMBER 24.


A pályázáshoz szükséges, elektronikus formában benyújtandó DOKUMENTUMOK LISTÁJA:


1. Kitöltött jelentkezési lap a hozzá csatolt színes igazolványképpel (a https://education-in-russia.com/ rendszerben, a regisztrációt követően online kell kitölteni, majd színesben kinyomtatni, és aláírva, pdf-dokumentum formájában is feltölteni a dokumentumok közé). A pályázók maximum 6 felsőoktatási intézményt jelölhetnek meg fontossági sorrendben, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék; ezek közül legfeljebb kettőt az Oroszországi Föderáció egyazon szövetségi körzetéből és legfeljebb kettőt-kettőt a szövetségi jogú városokban (Moszkvában és Szentpéterváron). (A jelentkezési lapon a rendszer először a képzést ajánlja fel, majd utána jelenik meg, hogy a kiválasztott képzés mely egyetemeken érhető el. Csak egy képzést lehet kiválasztani, ahhoz lehet megjelölni több egyetemet is.) Az oroszországi oktatási intézmény és a szakirány kiválasztásának megkönnyítése érdekében javasoljuk a http://www.russia-edu.ru keresőrendszer használatát (regisztrálás nélkül is elérhető). Ennek a rendszernek a segítségével ki lehet keresni a képzés szakirányát, a konkrét képzést, valamint itt a képzések időtartama is fel van tüntetve. Fontos: a https://education-in-russia.com/ rendszerben a jelentkezésnél ugyanazt a képzési kódú oktatási programot kell megadni, amelyet a http://www.russia-edu.ru keresőrendszerben a pályázó kiválasztott magának. (A http://www.russia-edu.ru keresőrendszer csak a képzés kiválasztásának könnyebbé tételét szolgálja. Regisztrálni a https://education-in-russia.com/ rendszerben kell, valamint minden szükséges dokumentumot is ide kell feltölteni.)


Az alábbi dokumentumok scanjei (lehetőség szerint pdf-ként):


2. Az útlevél fényképes oldala (lehetőség szerint pdf-ként; a teljes, kihajtott oldal, látható szélekkel, jó minőségben, hogy az adatok jól olvashatók legyenek) és az útlevél fényképes oldalának hiteles orosz fordítása. Az útlevélnek az Oroszországba érkezés tervezett időpontjától számítva még legalább 18 hónapig érvényesnek kell lennie.


Kettős állampolgárság esetén mindkét útlevelet, továbbá az állandó magyarországi tartózkodást igazoló dokumentumokat is mellékelni kell. Azon magyar állampolgárok, akik az Oroszországi Föderáció által kiadott ún. „belső” útlevéllel is rendelkeznek (amely szerint 2022. szeptember 01-től, vagy az utántól állandó oroszországi lakcímük van), nem jelentkezhetnek oroszországi állami ösztöndíjas képzésre. Az állandó jelleggel Magyarországon élő orosz állampolgároknak az állandó magyarországi lakhatási jogukat igazoló dokumentumuk hitelesített orosz nyelvű fordítását is mellékelniük kell.


3. Az iskolai és (vagy) szakirányú végzettséget igazoló dokumentum (és annak hiteles orosz fordítása). Abban az esetben, ha a dokumentumok benyújtásának határidejekor a jelentkező még nem rendelkezik a végzettséget igazoló dokumentummal, az aktuális oktatási intézményében az utolsó szemeszterben szerzett osztályzatait kell csatolnia (középiskola esetében bizonyítvány, felsőfokú oktatási intézmény esetében az index kivonata, az egyetem aláírásával, pecsétjével).


4. A jelentkező országában kiállított általános orvosi igazolás arról, hogy nincs akadálya annak, hogy a jelentkező huzamosabb ideig az Oroszországi Föderációban végezze tanulmányait (és annak közjegyző által hitelesített orosz nyelvű fordítása). Lehetőség van eleve magyar-orosz kétnyelvű igazolást kérni a háziorvostól – ezzel kapcsolatban az Orosz Kulturális Központ titkárságán lehet érdeklődni.


5. A jelentkező országában kiállított orvosi igazolás arról, hogy a jelentkező nem HIV-fertőzött és nem AIDS-beteg (plusz az igazolás hiteles orosz fordítása), valamint nem szenved tuberkulózisban, sem a hepatitisz semelyik fajtájában. Lehetőség van eleve magyar-orosz kétnyelvű igazolást kérni a háziorvostól – ezzel kapcsolatban az Orosz Kulturális Központ titkárságán lehet érdeklődni. A fent felsorolt betegségek hiányát különböző módon lehet igazolni: laboratóriumi teszttel, vagy pl. a meglévő oltások alapján kiállított háziorvosi igazolással.


A jelentkezési lap online kitöltésére vonatkozó útmutató a következő linken található meg: https://education-in-russia.com/how-to-proceed/admission-process


Még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden jelentkezőnek regisztrálnia kell a külföldi hallgatók részére létrehozott egységes információs rendszerben (https://education-in-russia.com/) és feltölteni oda a fent felsorolt dokumentumokat.

Fontos! A jelentkezési lap kitöltését és a dokumentumok feltöltését követően az „Elküld” gomb megnyomásával el kell küldeni a jelentkezést az OKK-nak ellenőrzésre.


Kérdés esetén forduljanak az OKK munkatársához: Fazekas Eszter, tel.: 06-1-332-21-54, e-mail: budapest@hun.rs.gov.ru


A felvételi eljárás menete:


A https://education-in-russia.com/ rendszer 2022. október 1-től lesz elérhető.


2022. november 1-jéig a https://education-in-russia.com/ rendszerben ki kell tölteni a jelentkezési lapot, fel kell tölteni a szükséges eredeti dokumentumok scanjeit (útlevél és végzettséget igazoló dokumentum), valamint az online kitöltött jelentkezési lapot el kell küldeni ellenőrzésre.


Az Orosz Kulturális Központ (OKK) a https://education-in-russia.com/ rendszeren keresztül időben tájékoztatja a magyar jelentkezőket a felvételi elbeszélgetés napjáról, idejéről, helyszínéről és feltételeiről. (Azoknak a külföldi jelentkezőknek, akik művészeti szakirányon szeretnének tanulni, gyakorlati művészeti, és / vagy szakmai felvételi vizsgát is kell tenniük, melyekre az oroszországi felsőoktatási intézményekben kerül sor.) Az OKK a https://education-in-russia.com/ rendszeren keresztül tájékoztatja a jelentkezőket a felvételi elbeszélgetés eredményéről.


2022. december 24-ig kell feltölteni a rendszerbe a szükséges dokumentumok hiteles fordításainak scanjeit (az útlevél és a végzettséget igazoló dokumentum fordítását), valamint az orvosi igazolások scanjeit és az orvosi igazolások hiteles fordításainak scanjeit (vagy a magyar-orosz kétnyelvű igazolást).


A pályázók a későbbiekben a https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/ oldalon tudják önállóan nyomon követni a jelentkezésük státuszát, egészen addig, hogy az oldalon megjelenik, hogy felvételt nyertek az oroszországi oktatási intézménybe, majd legvégül megjelenik a vízuminformáció (nem a „Belépés” gombon keresztül kell belépni, hanem a nyitóoldal legalján kell beírni az education-in-russia rendszerben kapott regisztrációs számot és az e-mail címet).


Az Oroszországba megérkezés és a kollégiumba történő beköltözés időpontjának részleteiről a hallgatók önállóan, közvetlenül az egyetemmel egyeztetnek.


A hallgatóknak magukkal kell vinniük Oroszországba a jelentkezés során benyújtott dokumentumok (útlevél, jelentkezési lap, végzettséget igazoló dokumentum, orvosi igazolások) eredeti példányait és azok hiteles fordításait (papíralapú formában).