Klebelsberg_Kepzesi_Osztondij_Program

! MEGHOSSZABBÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 23. - Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program - 2022/2023 Pályázati kiírás

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

"A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra."


"A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek. Várják azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg a felsőoktatási tanulmányaikat, de úgy döntenek, hogy mégis élnének a lehetőséggel. Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja."


A 2022/2023. tanévben a Pályázat elektronikus formában és postai úton/ügyfélkapun keresztül történő benyújtási határideje: 2022. október 23.


A Pályázat elektronikus formában történő benyújtásához a https://osztondij.e-kreta.hu online felület áll rendelkezésre.


A Pályázati felhívás teljes szövege ide kattintva olvasható.