KARI_T_DOMANYOS_DIAKKORI_KONFERENCIA_boritokep

BBMK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) - Felhívás

A Tudományos Diákköri Konferencia a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban, a minőségi értelmiségi képzés kiemelt területe. Célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy tudományterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A Kari Konferencia időpontja és tervezett helyszíne:

2022. november 8. kedd 17.00 óra, 31-es terem

 

Jelentkezési határidő:

2022. október 4. kedd 14.00

Jelentkezni az ITT letölthető jelentkezési lapon lehet

(CooSpace üzenetben, vagy papíron benyújtva)

 

A dolgozat leadási határideje:

2022. október 25. kedd 14.00


A PÁLYAMŰ TÍPUSAI:

  • I. előadóművészet: maximum 15 perces koncert + 3–10 oldalas a kon,certprogramhoz kapcsolódó dolgozat (1800 karakter/oldal), amit elő kell adnia a versenyzőnek. (Tartalma: 1. a műsor összeállításának szempontjai, 2. az előadói koncepció leírása, 3. a műalkotás történeti és elméleti kontextusának tisztázása.)
  • II. zeneszerzés: önálló, új műalkotá + annak 3-5 oldalas értelmező leírása, a komponálási folyamat bemutatásával, a teljes mű, illetve részletének megszólaltatásával, és a dolgozat előadásával
  • III. zenetudomány: 15-50 oldalas tudományos igényű dolgozat benyújtása, majd előadása (III/1. Művészettörténet és művészetkritika III/2. Művészetfilozófia és -esztétika III/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet, stb. III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban III/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan)


Mindhárom kategóriában összesen 20 perc a „szóbeli” rész, amely magában foglalja a zenei előadást is!

Témavezetői feladatra karunk oktatóit kérhetik föl.


 

ÉRTÉKELÉS:

A beérkezett dolgozatokat két-két olvasó-bíráló pontozza és véleményezi. A végső sorrendet az írásbeli értékelés és a szóbeli forduló együttes eredménye alapján állapítja meg a zsűri.

 

A kari versenyen való indulás feltétele a 2023. április 13-15. között rendezendő 36. OTDK-n való részvételnek.

 


A DOLGOZATTAL SZEMBENI FORMAI ELVÁRÁSOK:

- 12 pontos „Times New Roman” betűtípus, 1.5 sorköz, sorkizárt szerkesztés

- felhasznált irodalom feltüntetése; a tudományos dolgozat (III.) követelménye a lábjegyzet használata is

- címlapon: szerző, cím, témavezető, intézmény, évszám

- külön lapon („adatlapon”): a dolgozat címe, a szerző neve, évfolyama, szakja, elérhetősége, a témavezető tanár neve és beosztása; koncertműsor

- a spirálozott dolgozatot két példányban kell benyújtani

 

 

 

 

 

Újváriné dr. Illés Mária

Kari TDT elnök

 

 

Szeged, 2022. 09. 16.