277804179_151357884029149_1532054520678961979_n

Dr. Nátyi Róbert dékán úr az MMA Hírlevél 2022. áprilisi számában

A Magyar Művészeti Akadémia 2022. áprilisi hírlevelében méltatják Dr. Nátyi Róbert dékán urat a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díjának odaítélése kapcsán.

Művészeti Írói Díjban részesíthető az a művészeti író, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez, egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.

MMA_Hirlevel_2022_aprilis

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *