nyito_sj_mg_4981

20 éves a Sófi Ösztöndíj Alapítvány, a 100 éves SZTE tehetségeinek támogatója

Kutatói álma részben, de valóra vált: ösztöndíjakkal segíti az SZTE tehetséges hallgatóit Sófi József, aki 36 éve lett egyetemi polgár. Az SZTE alumnusa biológusként kezdte, vállalkozóként folytatta a pályáját. Sikerei anyagi hasznát, 80 millió forintot költött eddig az SZTE legtehetségesebbjeire, köztük Karunk több hallgatójának támogatására.

Sófi József 1985-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar biológus szakán. Egyetemi hallgatóként, már 1986-ban bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában folyó molekuláris genetikai kutatásokba, Prof. Dr. Venetianer Pál, Prof. Dr. Udvardy Andor és Prof. Dr. Hadlaczky Gyula irányításával.


Társszerző ’88-ban


– Nagy álmom volt, hogy kutató legyek. Különösen a rákos megbetegedések álltak érdeklődésem fókuszában – mesélte Sófi József. – Gyógyítási eljárások kidolgozásával szerettem volna sok-sok embernek segíteni.

Az Eukaryota DNS Topoizomeráz enzimek vizsgálatával foglalkozott az egyetemista Sófi József. Munkájának első jelentős eredményeként 1988-ban társszerzője lett egy tudományos közleménynek, amely a rangos Nucleic Acids Research folyóiratban jelent meg.


Prof. Dr. Benedeczky István, a JATE TTK Állattani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és az Oxfordban dolgozó Prof. Dr. Somogyi Péter támogatásának köszönhetően 1989-ben meghívtak kutatni és tanulni az Oxfordi Egyetemre – emlékezett. Ez a tanulmányút anyagi okok miatt meghiúsult, és Sófi József már ekkor elhatározta, hogy egyszer szeretne létrehozni egy ösztöndíjat fiatal tehetségek támogatására.


1990-ben molekuláris biológus és biotechnológus diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, és elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktori ösztöndíját. A diploma megszerzése után el kellett hagynia a kutatói pályát, azért, hogy rokkantnyugdíjas és beteg szüleit támogatni tudja. Ennek érdekében, kényszerből került az üzleti életbe, de létrehozott egy sikeres kereskedelmi vállalkozást. Autodidakta módon tanult bele a kereskedelembe, de nagyon sokat jelentett számára az egyetemi évek alatt elsajátított logikus gondolkodásmód és problémamegoldó készség. Tíz év kitartó munkájával elérte, hogy Magyarország legjobb élelmiszer- és vegyiáru kereskedői között emlegették a nevét. Később ingatlan- és pénzügyi befektetésekkel kezdett foglalkozni, és ezen a területen is kiemelkedő eredményeket tudott felmutatni.


80 millió forintból


Sófi József, személyes sorsából kiindulva 2001. január 2-án létrehozta a Sófi József a Szegedi Tehetségekért közhasznú alapítványt, amely ösztöndíjakkal támogatja a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóit. Saját pénzéből 80 millió forintot áldoz erre a célra, és több céget is sikerült megnyernie, hogy további pénzösszegekkel álljanak e nemes ügy mellé.


– Fontos társadalmi ügynek tekintem, hogy a tehetséges diákok ne kerüljenek olyan helyzetbe, amilyenbe én került 1990-ben – hangsúlyozta. – Vagyis anyagi okok miatt ne kényszerüljenek pályájuk elhagyására, vagy ne távozzanak végleg külföldre. Kutatói vagy oktatói pályán maradhassanak, és külföldi tanulmányutak után hazatérjenek, hiszen tehetségükkel és szorgalmukkal így tehetnek a legtöbbet Magyarország jövőjéért. Az SZTE Sófi Alapítvány létrehozásával fontos célja volt az is, hogy köszönetet mondjon a szegedi egyetemnek és tanárainak, akiktől mind tudásban, mind emberségben oly sokat kaptam.


2._kep_j_sebestyen_marta__kossuth_dijas_nepdalenekes_a_2009._evi_dijatadon_ratkai_muhelyeben_450x330

Sebestyén Márta, Kossuth-díjas világhírű népdalénekes volt a 2009. évi díjátadó ünnepség díszvendége. Az ünnepség után a Sófi-ösztöndíjas hallgatókkal együtt meglátogatták Rátkai Sándor papucsos műhelyét.


Az alapítvány kezdetben biológushallgatók és az élettudományok területén kutatási eredményekkel rendelkező doktoranduszhallgatók számára írt ki pályázatokat. A 2006-2007-es tanévben a pályázati lehetőséget megnyitotta a szegedi egyetem minden hallgatója számára, s azóta az SZTE mind a 12 karán tanuló egyetemisták is elnyerhetik a Sófi Alapítvány ösztöndíjait.


2400 tehetség


Az alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóinak anyagi támogatása ösztöndíjak által és jövőbeni pályafutásuk elősegítése. 2021-ben több mint 2400 tehetség kap támogatást. E létszám minden évben növekszik az új pályázók csatlakozásával. Közöttük szép számban vannak határon túli magyar hallgatók is. Az alapítvány ugyanis kiemelt céljának tekinti a hátrányosabb helyzetben lévő, Délvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről érkező egyetemisták felkarolását.


A kiváló tudományos teljesítményt produkáló hallgatók mellett fontos a kulturális élet, a művészetek területén kimagasló eredményeket elérő fiatal szegedi tehetségek támogatása.


Sófi József olyan mecénás, aki nemcsak ösztöndíjakkal támogatja a tehetségeket, hanem menedzseli is őket annak érdekében, hogy tudományos és művészeti pályafutásuk során sikereket érhessenek el. Személyes kapcsolatot ápol a támogatott szegedi tehetségekkel, és sok időt, energiát szentel arra, hogy mindenkinek segítsen, akik különböző kérésekkel megkeresik. Az élettudományok területén kimagasló hallgatók részére tudományos konferenciákat szervez, ahol bemutathatják új kutatási eredményeiket.


Kapcsolathálóban


Példaértékű, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése és a kuratórium tagjaként a legkiválóbb akadémikusok, professzorok is szerepet vállalnak az alapítvány sikeres működésében. Az összegyetemi kuratórium elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék).A Kuratórium tagjai: Prof. Dr. Benedek György egyetemi tanár (SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet); Prof. Dr. Dux László egyetemi tanár (SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet); Prof. Dr. Farkas Beáta tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete); Prof. Dr. Fülöp Ferenc akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet); Prof. Dr. Jakab Éva tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE, Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék); Prof. Dr. Hatvani László akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék); Prof. Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék); Prof. Dr. Hetényi Magdolna akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék); Prof. Dr. J. Nagy László egyetemi tanár (SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék); Prof. Dr. Kerek Ferenc egyetemi tanár (SZTE, Bartók Béla Művészeti Kar, Zongora Tanszék); Prof. Dr. Kevei Ferencné egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék); Prof. Dr. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár (SZTE, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék); Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék); Prof. Dr. Szörényi László egyetemi tanár (SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék); Prof. Dr. Szőnyi György Endre egyetemi tanár (SZTE, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Angol Tanszék); Prof. Dr. Tamás Gábor akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék); Prof. Dr. Vécsei László akadémikus, egyetemi tanár (SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika).


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézetének képviseletében: a Biológus kuratórium elnöke: Prof. Dr. Kovács Kornél. A kuratórium tagjai: Prof. Dr. Boros Imre, Prof. Dr. Gallé László, Prof. Dr. Fekete Éva, Kocsisné Dr. Mihalik Erzsébet, Dr. Lehoczki Endréné, Dr. Marcsik Antónia, Prof. Dr. Maróy Péter, Dr. Tari Irma, Prof. Dr. Toldi József, Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának képviseletében: Prof. Dr. Dudits Dénes, Prof. Dr. Ormos Pál, Dr. Pósfai György, Prof. Dr. Venetianer Pál, Prof. Dr. Vígh László.


A kuratórium tagjai komplex értékelési rendszert dolgoztak ki. Ennek alapján objektív pontszámokkal minősítik a pályázók tudományos teljesítményét (tudományos közlemények, konferencia előadások, poszterek, szabadalmak stb.), tanulmányi eredményeit, figyelembe veszik a nyelvvizsgákat, a Tudományos Diákköri Konferencia helyezéseket, és a korábban elnyert ösztöndíjakat, egyéb elismeréseket. A hallgatók ösztöndíj konferenciákon előadás keretében bemutatják pályamunkáikat. Ez egyben versenyt is jelent számukra. Végül a kuratórium tagjai az előadások pontozása, valamint a tudományos és tanulmányi összteljesítmény értékelése után ítélik oda az alapítvány ösztöndíjait.


Mecénás-díjak


Az elmúlt húsz évben az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek köszönhetően egyedülálló tevékenységével a magyar felsőoktatás kiemelkedő, nagy presztízsű ösztöndíj alapítványa lett.


A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere 2008. december 17-én a repüléstudomány és rakétatechnika kiváló magyar származású tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal tüntette ki az alapítványt, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb magyar állami kitüntetés.

Az alapítvány alapítója 2007-ben az egyetem rektorától átvehette a Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat, majd 2011-ben az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Mecénás-díjával tüntették ki.

Sófi József 2012-ben elnyerte a Szegedért Alapítvány Társadalmi-Állampolgári díját, majd 2015-ben Szeged Város Közgyűlésének hivatalos kitüntetését, a Szegedért Emlékérmet, amely elismeréseket olyan szegedi polgároknak ítélik oda, akik sokat tesznek Szeged Megyei Jogú Város közösségi életéért és fejlődéséért.


Szeged kulturális életének fejlődése érdekében kifejtett tevékenységét az Önkormányzat Kölcsey-éremmel ismerte el 2021-ben.


Sófi József 2006 óta tagja a Szegedi Tehetséggondozó Tanácsnak, amelynek fő célja a szegedi tehetségek felkarolása. A Tehetséggondozó Tanácsban együtt dolgozik Járai Zsigmonddal (Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, korábbi pénzügyminiszter), Lékó Péter nemzetközi sakknagymesterrel, Várkonyi Andrea televíziós műsorvezetővel, Balogh Elemér jogászprofesszorral (az Alkotmánybíróság korábbi tagja), Szalay István matematikusprofesszorral (Szeged korábbi polgármestere), és Badó Attila jogászprofesszorral, aki a testület elnöke.


15 módszer a támogatásra


A tehetségek támogatására tízféle módszert dolgozott ki és alkalma a Sófi Ösztöndíj Alapítvány.


1. Anyagi támogatás ösztöndíjak által

Az SZTE Sófi Alapítvány húsz éves működése során több millió forint ösztöndíjjal jutalmazott 180 kiváló SZTE hallgatót, mely támogatás összegét növelni szeretnék a jövőben.


2. A hallgatók kiemelkedő tudományos és tanulmányi teljesítményének erkölcsi elismerése


Az ösztöndíjak átadása a Szegedi Tudományegyetem legrangosabb rendezvényein, ünnepélyes keretek között történik. Nagy megtiszteltetés a díjazott hallgatók és az alapítvány számára is, hogy az egyetem rektora és a támogató cégek vezetői mellett a magyar kulturális élet kiemelkedő személyiségei adták át a díjakat:


2007. augusztus 31.: Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-díjas filmrendező;

2008. június 29.: Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-díjas és Kossuth-nagydíjas színművész;

2009. június 28.: Sebestyén Márta, Kossuth-és Liszt-díjas népdalénekes;

2009. december 3.: Juronics Tamás, Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, rendező;

2010. július 9.: Szabó István, a Nemzet Művésze, Oscar-és Kossuth-díjas filmrendező;

2010. december 9.: Király Levente, a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas színművész;

2011. július 8.: Jókai Anna, a Nemzet Művésze, Kossuth-nagydíjas író;

2012. július 6.: Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas rajzfilmrendező;

2013. július 7.: Szörényi Levente, Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész;

2014. július 6.: Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas karmester és zongoraművész;

2015. július 5.: Makk Károly, a Nemzet Művésze Kossuth-díjas filmrendező;

2016. július 3.: Melocco Miklós, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas szobrászművész;

2016. december 6.: Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester, Kiváló Művész;

2017. július 1.: Huszti Péter, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas színművész, rendező;

2017. december 7.: Temesi Ferenc, Kossuth-díjas és József Attila-díjas író;

2018. július 7.: Vitray Tamás, Kossuth-és Prima Primissima díjas újságíró, főszerkesztő;

2018. december 5.: Miklósa Erika, Kossuth-és Prima Primissima díjas operaénekes;

2019. július 6.: Vizi E. Szilveszter, Széchenyi-nagydíjas, Prima Primissima díjas akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke;

2019. december 4.: Eszenyi Enikő, Kossuth-díjas színművész, rendező.


Nagy elismerés és megtiszteltetés volt a hallgatók és az alapítvány számára is, hogy a szegedi egyetem és az SZBK híres professzorai voltak a biológus ösztöndíj konferenciák díszvendégei:

Prof. Dr. Benedeczky István (2004), Prof. Dr. Móczár László (2005), Prof. Dr. Alföldi Lajos (2006), Prof. Dr. Fehér Ottó (2007), Dr. Juhász Miklós (2008), Prof. Dr. Zsoldos Ferenc (2009), Prof. Dr. Orosz László (2010), Prof. Dr. Farkas Gyula (2011), Prof. Dr. Boross László (2012), Prof. Dr. Venetianer Pál (2013), Dr. Erdélyi Lajos (2014), Prof. Dr. Gausz János (2015), Prof. Dr. Dudits Dénes (2016), Dr. Marcsik Antónia (2017), Prof. Dr. Gallé László (2018), Prof. Dr. Erdei László (2019), Prof. Dr. Ormos Pál (2020).


Az alapítvány a pályázók témavezetői által végzett kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet két díj alapításával és adományozásával ismerte el 2004 óta. A Biológus Mesterképzés kategória I. díjasának témavezetője Ferenczy Lajos Emlékdíj kitüntetésben, az Élettudományok Doktori Iskola kategória I. díjasának témavezetője Farkas Tibor Emlékdíj kitüntetésben részesült az elmúlt években.


Egyedülálló, hogy az alapítvány élő, személyes kapcsolat kialakítására törekszik a pályázó egyetemistákkal, majd a diploma megszerzése után is követi pályafutásukat. Az évente több alkalommal megrendezett találkozók során az alapító megkérdezi a hallgatókat, hogy milyen típusú segítségre, támogatásra lenne igényük. Az SZTE Sófi Alapítvány sikerének az a titka, hogy pontosan olyan kedvező lehetőségeket és szolgáltatásokat nyújt, amelyekre a hallgatóknak szükségük van. Az elhangzott kérésekhez, ötletekhez, a valós hallgatói igényekhez igazodva a következő támogatási formákat működtetik:


3. A hallgatók értesítése ösztöndíj és egyéb pályázati lehetőségekről.


4. Bevezetés tudományos műhelyekbe, bemutatás témavezetőknek.


5. Szakmai együttműködés koordinálása a különböző tudományterületeken tevékenykedő hallgatók között. Interdiszciplináris projektek szervezése.


6. A zeneművész hallgatók számára koncertek szervezése.

7. A képzőművészetek terén kiemelkedő szegedi tehetségek számára kiállítások szervezése.
8. Gyakornoki lehetőségek a tehetséges hallgatóknak (Brüsszel: Európai Parlament és Európai Bizottság, szegedi és budapesti cégek)
9. Részvételi lehetőség kereskedelmi bankok által szervezett befektetési programokban.


10. Részvételi lehetőség a Sófi Tehetséggondozó Kör rendezvényein, különböző látogatások (Brüsszeli Európai Parlament és Európai Bizottság, Országház és Magyar Nemzeti Bank)

A pályázó hallgatók javaslatára létrehozták a Sófi Tehetséggondozó Kört, melynek automatikusan tagjává válnak a pályázatot benyújtó hallgatók. Így már több mint 2400 tagja van a Tehetséggondozó Körnek, melyhez folyamatosan csatlakoznak a jövőben pályázó egyetemi hallgatók. Ez a Kör az SZTE Szegedi Tehetségpont része, melynek működését a Szegedi Tehetséggondozó Tanács irányítja. A közösség tagjaivá válva az alapítvány által szervezett rendezvényeken és internetes levelezőrendszeren tartják egymással a kapcsolatot. A Sófi Alapítvány több szolgáltatással is segíti őket, hogy a mindennapi életben is boldogulni tudjanak.


11. A tehetséges diákok számára kedvezményes, illetve ingyenes belépőjegyek biztosítása színházi előadások, múzeumok és más kulturális és sportesemények megtekintéséhez

12. Kedvezményes könyvvásárlási lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű, tehetséges hallgatók részére, valamint Tehetségpont könyvtár működtetése.

13. Ajánlások állások, ösztöndíjak megpályázásakor.

14. Ingyenes jogi tanácsadás, kedvezményes ügyvédi szolgáltatás az alapítvány ügyvédje által.

15. Tanácsok és segítség vállalkozás megalapításához a diploma megszerzése után.


Az SZTE Sófi Alapítvány nagyon büszke arra, hogy eddig 9 ösztöndíjasát Junior Prima díjjal is elismerték: Lipinszki Zoltán (biológia, 2010), Nagy G. László (biológia, 2014), Janáky Csaba (kémia, 2015), Janacsek Karolina (pszichológia, 2016), Varga Zoltán (orvostudomány, 2017), Szalai Tamás (csillagászat, 2017), Walter Fruzsina (biológia, 2019), Nyerges Ákos (biológia, 2019), Endrődi Balázs (kémia, 2019).

Az elkövetkező években remélhetőleg további Sófi ösztöndíjasok is kiemelkedő elismerésekben részesülhetnek tudományos pályafutásuk időszakában!


SZTEinfo

Fotók: Újszászi Ilona, S. J.


Korábban írtuk:

Mérlegen a Sófi Alapítvány: 18 év, több mint 20millió forint támogatás 140 SZTE-hallgatónak (2019. február 12.)

Sófi Alapítvány: 15 év, 17 millió forint támogatás 140 ösztöndíjasnak (2016. május 24.)