Kari-TDK-logo

BBMK Kari TDK konferencia Versenyfelhívás

Jelentkezési határidő: 2020. október 19. hétfő 12.00 - Jelentkezni a Jelentkezési lapon lehet (CooSpace üzenetben, vagy papíron benyújtva)

A TDK dolgozat leadási határideje: 2020. november 3., kedd 12.00

A Kari Konferencia időpontja és tervezett helyszíne: 2020. november 13. péntek 13.00 – Fricsay-terem

Versenyfelhívás

 

http://otdk.hu/media/uploads/35muveszszekcio.pdf

A PÁLYAMŰ TÍPUSAI:

- I. előadóművészet: maximum 15 perces koncert + 3–10 oldalas (1800 karakter/oldal), a koncertprogramhoz kapcsolódó dolgozat, amit elő kell adnia a versenyzőnek. (Tartalma: 1. a műsor összeállításának szempontjai, 2. az előadói koncepció leírása, 3. a műalkotás történeti és elméleti kontextusának tisztázása.)

II. zeneszerzés: önálló, új műalkotás, annak 3-5 oldalas értelmező leírásával, a komponálási folyamat bemutatásával, a teljes mű illetve részletének megszólaltatásával, és a dolgozat előadásával
III. zenetudomány: 15-50 oldalas dolgozat benyújtása, majd előadása (III/1. Művészettörténet és művészetkritika III/2. Művészetfilozófia és -esztétika
III/3. Társadalomtudományok: művészetpszichológia és -szociológia, kulturális antropológia, néprajz, kultúrtörténet, művészeti menedzsment, kommunikáció-elmélet, stb. III/4. Szakelmélet minden művészeti ágban III/5. Művészetpedagógia és szakterületi szakmódszertan)

Mindhárom kategóriában összesen 20 perc a „szóbeli” rész!

Témavezetői feladatra karunk oktatóit kérhetik föl.

ÉRTÉKELÉS:

A beérkezett dolgozatokat két-két olvasó-bíráló pontozza és véleményezi. A végső sorrendet az írásbeli értékelés és a szóbeli forduló együttes eredménye alapján állapítja meg a zsűri.

A háziversenyen való indulás feltétele a 2021 tavaszán rendezendő 35. OTDK-n való részvételnek.


A DOLGOZATTAL SZEMBENI FORMAI ELVÁRÁSOK:

  • 12 pontos „Times New Roman” betűtípus, 1.5 sorköz, sorkizárt szerkesztés
  • felhasznált irodalom feltüntetése; a tudományos dolgozat (III.) követelménye a lábjegyzet használata is
  • címlapon: szerző, cím, témavezető, intézmény, évszám
  • külön lapon („adatlapon”): a dolgozat címe, a szerző neve, évfolyama, szakja, elérhetősége, a témavezető tanár neve és beosztása; + koncertműsor
  • a spirálozott dolgozatot két példányban kell benyújtani

Jelentkezési határidő:

2020. október 19. hétfő 12.00

 

Jelentkezni a Jelentkezési lapon lehet

(CooSpace üzenetben, vagy papíron benyújtva)

 

 

A dolgozat leadási határideje: november 3. kedd 12.00

 

A Kari Konferencia időpontja és tervezett helyszíne:

2020. november 13. péntek 13.00 – Fricsay-terem


Szeged, 2020. 09. 28.

Újváriné dr. Illés Mária

Kari TDK elnök

 

A Kari TDK felhívás szövege és a jelentkezési lap ide kattintva pdf formátumban is letölthető.


Friss Hírek RSS

Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *