Szives_Marton_Siklosi_Gabor

Szives Gábor Márton Pro Arte aranyérem kitüntetésben részesült.

Szives Márton Gábor másodéves zenetanár osztatlan mesterképzési szak - ütőhangszertanár szakirányos hallgatónk Pro Arte aranyérmet vehetett át az MTA elnökétől Lovász Lászlótól, és az OTDT elnökétől Dr. Szendrő Pétertől 2015. november 19-én. A Pro Arte díjra azért pályázhatott, mert elsőéves hallgatóként első helyezést szerzett a XXXII. OTDK-n Musser Scherzo Caprice és helye a marimba-irodalomban című pályamunkájával, előadóművészi kategóriában.

Márton 2005 óta az első zenész hallgató, aki Pro Arte kitüntetésben részesült.


Felkészítő tanára: Siklósi Gábor főiskolai docens


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban elhatározta, hogy az egye­temisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyí­tése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem és Pro Arte Aranyérem, a tudományos diákköri tevékenységet folytató, középiskolás korban kimagasló eredményeket elérő diákok elismerésére Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetést alapított.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.


A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.

A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűz­zo­mánc kitűző is tartozik. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.


Gratulálunk a szép eredményhez!


via: www.otdt.hu