Szeged város művészeti ösztöndíja

Tisztelt Kollégák és Hallgatók!Az alábbi linken közvetlenül elérhető a kiírás és a letöltendő dokumentumok: pályázati kiírás 

A művészeti támogatást a városban élő vagy Szegedhez kötődő, bármely művészeti ágban működő hivatásos és amatőr művészek (írók, költők, képzőművészek, iparművészek, fotósok, filmesek, zeneművészek, előadóművészek, táncosok, rendezők, népművészek, művészeti kutatásokat végzők, művészeti szakírók stb.), továbbá művészeti felsőoktatási intézményben tanulók kaphatják. A támogatás kizárólag magánszemélyek számára, pályázat útján nyerhető el. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.

I. Alkotói támogatás jelentős művészi vállalkozás megvalósításához (pl. regény, verseskötet, zenemű, film és egyéb előadás anyagának megírása, összeállítása, kiadvány előkészítése, sajtó alá rendezése, kiállításra való felkészülés, anyag összeállítása, katalógus létrehozása, szerepre, fellépésre, rendezésre való felkészülés, művészeti kurzuson, posztgraduális művészeti képzésen való részvétel, tanulmányút stb.) kérhető. Nem pályázhat, aki 3 éven belül alkotói vagy pályakezdői támogatásban részesült. A támogatás összege: 100.000 - 300.000 Ft.

II. Pályakezdői támogatást 35 évnél fiatalabb szegedi alkotók a művészi pályakezdéssel kapcsolatos gondok enyhítésére kérhetnek. Nem pályázhat az, aki pályakezdői támogatásban már részesült. A támogatás összege: 100.000 - 300.000 Ft.

III. Művészeti ösztöndíjra pályázhat bármely művészeti ágban, felsőoktatási intézményben művészeti képzésben résztvevő, állandó szegedi lakhellyel rendelkező vagy szegedi művészeti intézményben dolgozó művészjelölt vagy művész. Az ösztöndíj alapvető feltétele, hogy az ösztöndíjas Szeged város művészeti életét gazdagítsa. Az ösztöndíjassal kötött szerződés mindenkor a pályázó személyéhez igazodik. Művészeti ösztöndíj 2-6 félévre adható, tanévenként 10 hónapra. A támogatás összege: a mindenkori minimálbér.

Pályázni kizárólag adatlapon lehet. Az adatlap és mellékletei, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetők az Internetről: a www.szegedvaros.hu címről (Pályázatok). Adathiány, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat hiánya a pályázatból való kizárást eredményezi.

Beadási határidő: 2013. március 30.

A pályázatok az alábbi címre kell eljuttatni:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztály
6720 Szeged, Széchenyi tér 11. / 228. szoba