Osztatlan zeneművésztanár mesterképzési szak – kóruskarnagyművész-tanár; zeneelmélet-tanár (12 féléves)

Szolfézs, zeneelmélet (max. 100 pont)


Szolfézs:

• Egyszólamú XX. századi részlet lejegyzése;

• Kétszólamú barokk fúgaindítás lejegyzése;

• Hangközök, Hármas- és négyeshangzatok teljes körű ismerete;

• Pentatonok, modális skálák, dúr- és moll-hangsorok teljes körű ismerete;

• Egyszólamú dallamok lapról olvasása (Legányné Hegyi Erzsébet: Bach-példatár I. szintjén)


Hozott anyag:

• 2 Bach-korál előadása ének-zongorával (altot vagy tenort énekelve)

• 2 műdal éneklése saját zongorakísérettel


Összhangzattan:

• Négyszólamú példa leírása hallás után;

• Klasszikus műrészlet leírása hallás után (szélső szólamok, számozás) ;

• Számozott basszus kidolgozása írásban;

• Meg nem adott hangnemű négyeshangzatok szabályszerű feloldása és a hangnem meghatározása írásban;

• Példa zongorázása diktálás után a hármas- és négyeshangzatok és fordításaik;

• Hallásgyakorlat a klasszikus összhangzattan köréből.


Formatan:

• A hozott zongoraszonáta formai és harmóniai elemzése.Zeneirodalom (max. 10 pont)


Zeneirodalmi tájékozottság, általános műveltség felmérése;Népzene (max. 20 pont)


30 magyar népdal stílusos éneklése emlékezetből, elemzésük a szokásos szempontok szerint:

Kodály – Vargyas: „A magyar népzene” című kötetből az alábbi 20 kötelező népdal, és további 10 szabadon választott népdal:

1, 2, 4, 8, 12, 21, 34, 52, 67, 85, 95, 113, 142, 154, 171, 206, 252, 307, 395, 448

Zongora (max. 20 pont)


• Egy J. S. Bach mű (pl. két- vagy háromszólamú invenció, Wohltemperiertes Klavier, francia szvit)


• 1 klasszikus szonáta gyors tétele


• 1 romantikus vagy modern előadási darab

(A művek kotta nélkül játszandók)


• 1 könnyű zongoradarab lapról játékaÉnek (max. 20 pont)


• Két különböző stílusú és karakterű műdal előadása kotta nélkül

(zongorakísérőről gondoskodunk)Vezénylés (max. 30 pont)


• 5 különböző karakterű és metrumú népdal éneklése és vezénylése


• Josquin des Prez: Ave vera virginitas


• Mendelssohn: Búcsú az erdőtől


• Bartók Béla: Ne menj el
Második hangszeren egy szabadon választott mű koncertszerű előadására van lehetőség!


Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *