Alkalmassági vizsga

Zeneelmélet-szolfézs-zongora 2024

SZOLFÉZS


Írásbeli:

· barokk fúgaindítás lejegyzése diktálás után, violin- és basszuskulcsban

· hangközök, hármashangzatok, négyeshangzatok lejegyzése


Szóbeli:

· Az alábbi zenei alapelemek ismerete, felismerése és éneklése hangnévvel:

· Az összes hangköz (szűkített, bővített és oktávon túli is)

· Hármashangzatok és fordításaik

· Négyeshangzatok (az összes típus) és fordításaik oldással együtt

· Pentatónia

· Lapról éneklés Bach példatár I. kötet

Kodály – Vargyas: A magyar népzene című kötetből 40 szabadon választott népdal stílusos éneklése emlékezetből, elemzésük a szokásos szempontok szerint. (A szabadon választott népdalok listáját a felvételi vizsgán be kell mutatni!)

 


ZENEELMÉLET

Szóbeli:

· A klasszikus összhangzattan ismerete (V7 és fordításai, mellékszeptimek és fordításaik, váltódomináns II7 és fordításai, IV szűk7 és VII szűk7)

· Harmóniasor zongorázása diktálás után

· Hallásgyakorlat (egyszerű összhangzattan példa harmóniáinak felismerése)

· Formatani ismeretek: a kötelező zongora alkalmassági vizsgára hozott művek formatani ismerete

 


KÖTELEZŐ ZONGORA

· 1 Bach-mű

· 1 Bartók-mű (a Mikrokozmosz III-IV. füzetből vagy a Gyermekeknek II-III-IV. füzetből)

· 2 szabadon választott mű (az egyik lehetőleg egy bécsi klasszikus szonatina I. tétele legyen)