Bemutatkozás

A Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégium 2013. december 18-án alakult a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán.

A szakkollégium jelentkezési lapja innen letölthető.


A szakkollégium céljai:


Egy olyan kiemelt tehetség gondozási platform létrehozása, mely jelentős mértékben befolyásolja az érdemeik alapján tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók előadóművészeti, zeneszerzési, és különböző zenetudományok területén végzett kutatási tevékenységeit.


A szakkollégium kiemelt célja a Zeneművészeti Kar hallgatóinak hangszeres előadóművészeti lehetőségeinek bővítése, tehetségük kibontakozásának, fejlődésének támogatása elősegítése.


A szakkollégium külön foglalkozik tagjai hangszerüknek megfelelő zenekari repertoár klasszikus irodalmának elsajátításával.


Tematikában igazodva a meghatározó hazai és nemzetközi zenekarok próbajáték követelményeihez. A cél itt az, hogy a diploma után, olyan gyakorlati tudással rendelkező hangszerművész hagyja el intézményünket, aki talpraesetten tud pályázni és részt venni egy próbajáték procedúrán.


A szakkollégium kiemelt célja tagjai tudományos fokozatszerzésének ösztönzése. Kapcsolatok kialakítása az SZTE és más felsőoktatási intézmények doktori iskoláival. Ezen cél eléréséhez konferenciákat, szemináriumokat, mesterkurzusokat szervez.

A kollégium kiemelt célja tagjai művészeti eredményeinek, tudományos, művészeti jellegű publikációinak gyarapítása, OTDK versenyekre való felkészítése.


A kollégium társadalmi szerepvállalásként kiemelt céljai között szerepel a kortárs /elsősorban magyar/ szerzők műveinek népszerűsítése, és általában a kortárszene értékeinek közvetítése, megszerettetése a régió és az ország koncertlátogató közönségével.


A kollégium célja foglalkozások, műhelyek létrehozása, amely olyan művészeti kohéziós közeget teremt, ami ösztönzőleg hat kortárszenei művek keletkezésére, tanulmányozására és azok interpretációjára.

Friss Hírek RSS

Friss hírek

Események

Rendezvénynaptár *