Szabályzatok

Szervezeti és Működési Rend a veszélyhelyzet fennállásának időtartamára

az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók és tanulók koronavírus elleni védőoltása felvételének szabályairól szóló 5/2021. (IX. 03.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről
a Szegedi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének hatályba léptetéséről

az SZTE Energia-megtakarítási Program Intézkedési Tervről

az energiatakarékossági intézkedésekről

a Szegedi Tudományegyetemen funkcionális feladatokat ellátó munkavállalók
egyszeri juttatásáról

a Szegedi Tudományegyetemen funkcionális feladatokat ellátó munkavállalók munkabérének megállapításáról

egyes a veszélyhelyzettel összefüggő szabályozók hatályon kívül helyezéséről

az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

a Szegedi Tudományegyetemen oktató, tudományos kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének megállapításáról

11/2021. (XII. 23.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
Utasítás a Szegedi Tudományegyetem bérstruktúrájáról

Körlevél az SZTE épületeinek 2021. december 23-ai bezárásáról

Utasítás a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételéről a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatottjai vonatkozásában

Utasítás munkáltató egyoldalú döntésén alapuló bérfejlesztésről

Utasítás az SZTE épületeiben megrendezésre kerülő rendezvényekre vonatkozó eltérő védekezési szabályokról

Utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

Utasítás egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók és tanulók koronavírus elleni védőoltása felvételének szabályairól

Körlevél a 7/2021. (V. 11.) sz. rektori-kancellári körlevél hatályon kívül helyezéséről és az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről

Körlevél a távmunkavégzés (home office) alkalmazásáról

8/2021. (V. 11.) sz. rektori kancellári körlevél

Körlevél a kollégiumi elhelyezés 2021. május 11. napjától érvényes szabályairól


Körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen


2/2020 (XI.27.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetemen

Utasítás a Kormány 509/2020. (XI.19.) rendelete alapján történő hallgatói kirendelések időtartamáról.


2/2020 (XI.27.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetemen

Utasítás a Kormány 509/2020. (XI.19.) rendelete alapján történő hallgatói kirendelések időtartamáról.


12/2020. (XI.17.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen.

Körlevél a magán és hivatalos célú utazásokkal összefüggő szabályokról.

Utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról.

9/2020. (XI.09.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről.


5/2020. (XI.06.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás

Utasítás a járványügyi humánpolitikai intézkedésekről


8/2020. (IX.21.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél a járványügyi helyzettel összefüggő eltérő foglalkoztatási szabályokról.


Körlevél a 2020. év március hónapra vonatkozó kollégiumi térítési díjak rendezéséről

Körlevél a járványügyi készültség időszakára vonatkozó külföldre utazással összefüggő szabályokról


A Szabályzat meghatározza az SZTE Bartók Béla Művészeti Karon a teljesítményértékelés céljának, a teljesítmény megítélésének, mérésének, értékelésének szabályait, főbb eljárási lépéseit.

Online vizsgaszabályzat

Az online vizsgák lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze ebben a dokumentumban.


Kari ügyrend

A Bartók Béla Művészeti Kar ügyrend célja, hogy szabályozza a kar működését, definiálja a kar szervezetét.


SZTE BBMK Tanulmányi Ügyrend

Kari Tanulmányi Ügyrend a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítésérőlAz önköltségre vonatkozó kedvezmények kari szabályozása

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról.


Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Minden rendelkezés, ami a tanulmányok folytatását szabályozza a jogviszony létesítésétől a diploma megszerzéséig ebben a dokumentumban olvasható.


Osztatlan tanárképzés - gyakorlati szabályzat_2022 szeptemberétől bejövőknek


Osztatlan tanárképzés - gyakorlati szabályzat_2017-2021 szeptemberéig bejövőknek


Hallgatói Juttatási Szabályzat

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról.

A tanulmányi ösztöndíjról, a szociális ösztöndíjakról és minden támogatásról, amivel egy hallgató tanulmányai alatt találkozhat, ez a szabályzat rendelkezik. A hallgatók által fizetendő díjakat (pl. költségtérítés, az egyéb díjak és térítések) szintén ez a dokumentum szabályozza.


Ösztöndíj szabályzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szabályzata a tanulmányi ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása, kifizetése, és minden, a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos rendelkezés ebben a dokumentumban olvasható.


Rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszere

A szociális ösztöndíjra való jogosultságról, a pályázati rendről és a támogatás folyósításáról rendelkezik a szabályzat.


Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszere, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendje

A kollégiumi férőhelyek megállapítását, a pontozást és a kollégiumi felvétel rendjét szabályozza ez a dokumentum.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat

A legjobbak támogatását célzó ösztöndíj rendszerről (a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításig) rendelkezik ez a szabályzat.


A Szegedi Tudományegyetem Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata


A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és működési rend a veszélyhelyzet fennállásának időtartamára.


Egyéb szabályzatok

A Szegedi Tudományegyetem egyéb szabályzatai az SZTE központi oldalán elérhetőek.


_______________________________________________

Dékáni utasítások:


Dékáni szünet elrendelése

Dékáni utasítás a Coronavírus fertőzés terjedésével összefüggő, rendezvények szervezését érintő teendőkről - Rendezvény bejelentő lap

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar Fricsay-termében lévő zongora használatáról

Dékáni utasítás a Fricsay terem zongoráinak használatáról
Dékáni utasítás a Fricsay teremben tartandó próbák rendjéről

Dékáni utasítás a Fricsay teremben lévő Steinway D-modell koncertzongora használatának rendjéről

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar épületében való tartózkodásról

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar épületben 21 óra után tartózkodás rendjéről

Dékáni utasítás az oktatói munkavégzés rendjéről

Dékáni utasítás a nem dohányzók védelméről


Eljárási rend az osztatlan tanárképzésben történő szakváltási kérelmek kezelésére

"Szakmai gyakorlat az osztatlan tanárképzésben a Szegedi Tudományegyetemen" - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3/B melléklete


Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *