Tanulmányi Hírek

OTDK szabályzatának változása

Az OTDK-n 1-3. helyezést, illetve különdíjat elért hallgató beadhatja OTDK dolgozatát szakdolgozatként, amennyiben a szakdolgozat megfelel a tanári mesterszakos szakdolgozat elvárt minimum formai követelményeinek, de fel kell tölteni a modulo-ba és be kell kerüljön a dolgozat a repozitóriumba. Ez esetben a szakdolgozat opponensi és témavezetői bírálata és a védés jegye jeles. A záróvizsga további részei alól az engedély a hallgatót nem mentesíti. Az engedélyezéshez dékáni kérelmet kell beadnia. Az elfogadás nem automatikus, és az illetékes tanszék hozzájárulása szükséges.