Szabályzatok

Szervezeti és Működési Rend a veszélyhelyzet fennállásának időtartamára

10/2023. (XI.17.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
az egyetemi döntéshozatal során alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokról

a köznevelési intézmények pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkabérének megállapításáról szóló 6/2022. (IV. 13.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

6/2023. (VI. 02.) sz. kancellári utasítás
a munkába járás költségeinek megtérítéséről

az energiatakarékossági intézkedésekről - hűtési szezon

a munkába járás költségeinek megtérítéséről

a 2023. évre vonatkozó ösztönző-megtartó bónusz megállapításáról

a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeinek működési rendjéről

az emberen végzett orvostudományi kutatásoknak, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatainak, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatainak megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyezésről és a kapcsolódó egyes feladatokról

emberből származó minták gyűjtésével, biobankolásával, a kutatási célból kimenő és bejövő mintákkal kapcsolatos tevékenységről

az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók és tanulók koronavírus elleni védőoltása felvételének szabályairól szóló 5/2021. (IX. 03.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről
a Szegedi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének hatályba léptetéséről

az SZTE Energia-megtakarítási Program Intézkedési Tervről

az energiatakarékossági intézkedésekről

a Szegedi Tudományegyetemen funkcionális feladatokat ellátó munkavállalók
egyszeri juttatásáról

a Szegedi Tudományegyetemen funkcionális feladatokat ellátó munkavállalók munkabérének megállapításáról

egyes a veszélyhelyzettel összefüggő szabályozók hatályon kívül helyezéséről

az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

a Szegedi Tudományegyetemen oktató, tudományos kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének megállapításáról

11/2021. (XII. 23.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
Utasítás a Szegedi Tudományegyetem bérstruktúrájáról

Körlevél az SZTE épületeinek 2021. december 23-ai bezárásáról

Utasítás a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételéről a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatottjai vonatkozásában

Utasítás munkáltató egyoldalú döntésén alapuló bérfejlesztésről

Utasítás az SZTE épületeiben megrendezésre kerülő rendezvényekre vonatkozó eltérő védekezési szabályokról

Utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

Utasítás egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók és tanulók koronavírus elleni védőoltása felvételének szabályairól

Körlevél a 7/2021. (V. 11.) sz. rektori-kancellári körlevél hatályon kívül helyezéséről és az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről

Körlevél a távmunkavégzés (home office) alkalmazásáról

8/2021. (V. 11.) sz. rektori kancellári körlevél

Körlevél a kollégiumi elhelyezés 2021. május 11. napjától érvényes szabályairól


Körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen


2/2020 (XI.27.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetemen

Utasítás a Kormány 509/2020. (XI.19.) rendelete alapján történő hallgatói kirendelések időtartamáról.


2/2020 (XI.27.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetemen

Utasítás a Kormány 509/2020. (XI.19.) rendelete alapján történő hallgatói kirendelések időtartamáról.


12/2020. (XI.17.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen.

Körlevél a magán és hivatalos célú utazásokkal összefüggő szabályokról.

Utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról.

9/2020. (XI.09.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről.


5/2020. (XI.06.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás

Utasítás a járványügyi humánpolitikai intézkedésekről


8/2020. (IX.21.) sz. rektori-kancellári körlevél

Körlevél a járványügyi helyzettel összefüggő eltérő foglalkoztatási szabályokról.


Körlevél a 2020. év március hónapra vonatkozó kollégiumi térítési díjak rendezéséről

Körlevél a járványügyi készültség időszakára vonatkozó külföldre utazással összefüggő szabályokról


A Szabályzat meghatározza az SZTE Bartók Béla Művészeti Karon a teljesítményértékelés céljának, a teljesítmény megítélésének, mérésének, értékelésének szabályait, főbb eljárási lépéseit.

Online vizsgaszabályzat

Az online vizsgák lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze ebben a dokumentumban.


Felsőoktatási Felvételi eljáráshoz kapcsolódó szabályzat

a Szegedi Tudományegyetem Felsőoktatási felvételi eljáráshoz kapcsolódó szabályzatának kari kiegészítéséről


Kari ügyrend

A Bartók Béla Művészeti Kar ügyrend célja, hogy szabályozza a kar működését, definiálja a kar szervezetét.


Szaknyelvi követelmények

A BBMK szaknyelvi követelmények teljesítésével és mentességgel kapcsolatos

rendelkezései


SZTE BBMK Tanulmányi Ügyrend

Kari Tanulmányi Ügyrend a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítéséről


Új szabályzatok a tanárképzésben

- 2022. szeptembertől indult képzésekre


Az önköltségre vonatkozó kedvezmények kari szabályozása

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról.


Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Minden rendelkezés, ami a tanulmányok folytatását szabályozza a jogviszony létesítésétől a diploma megszerzéséig ebben a dokumentumban olvasható.


Osztatlan tanárképzés - gyakorlati szabályzat_2022 szeptemberétől bejövőknek


Osztatlan tanárképzés - gyakorlati szabályzat_2017-2021 szeptemberéig bejövőknek


Hallgatói Juttatási Szabályzat

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról.

A tanulmányi ösztöndíjról, a szociális ösztöndíjakról és minden támogatásról, amivel egy hallgató tanulmányai alatt találkozhat, ez a szabályzat rendelkezik. A hallgatók által fizetendő díjakat (pl. költségtérítés, az egyéb díjak és térítések) szintén ez a dokumentum szabályozza.


Ösztöndíj szabályzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szabályzata a tanulmányi ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról.

A tanulmányi ösztöndíj kiszámítása, kifizetése, és minden, a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos rendelkezés ebben a dokumentumban olvasható.


Rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszere

A szociális ösztöndíjra való jogosultságról, a pályázati rendről és a támogatás folyósításáról rendelkezik a szabályzat.


Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszere, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendje

A kollégiumi férőhelyek megállapítását, a pontozást és a kollégiumi felvétel rendjét szabályozza ez a dokumentum.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat

A legjobbak támogatását célzó ösztöndíj rendszerről (a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításig) rendelkezik ez a szabályzat.


A Szegedi Tudományegyetem Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata


A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és működési rend a veszélyhelyzet fennállásának időtartamára.


Egyéb szabályzatok

A Szegedi Tudományegyetem egyéb szabályzatai az SZTE központi oldalán elérhetőek.


_______________________________________________

Dékáni utasítások:


Dékáni szünet elrendelése

Dékáni utasítás a Coronavírus fertőzés terjedésével összefüggő, rendezvények szervezését érintő teendőkről - Rendezvény bejelentő lap

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar Fricsay-termében lévő zongora használatáról

Dékáni utasítás a Fricsay terem zongoráinak használatáról
Dékáni utasítás a Fricsay teremben tartandó próbák rendjéről

Dékáni utasítás a Fricsay teremben lévő Steinway D-modell koncertzongora használatának rendjéről

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar épületében való tartózkodásról

Dékáni utasítás a Zeneművészeti Kar épületben 21 óra után tartózkodás rendjéről

Dékáni utasítás az oktatói munkavégzés rendjéről

Dékáni utasítás a nem dohányzók védelméről


Eljárási rend az osztatlan tanárképzésben történő szakváltási kérelmek kezelésére

"Szakmai gyakorlat az osztatlan tanárképzésben a Szegedi Tudományegyetemen" - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3/B melléklete


Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *