Tanulmányi Hírek

Felkerültek az SZTE Tanárképző Központ honlapjára a 2022. szeptemberétől beiratkozott tanárszakos hallgatókra vonatkozó végleges szabályzatok.


A szabályzatok taglalják mind az osztatlan mind az új típusú osztott részidős mesterképzés (zeneművésztanár) záróvizsga elemeit és az azokra vonatkozó új szabályzásokat.

A fórum célja a tanárszakos hallgatók véleményének megismerése képzésükről, pozitív, negatív tapasztalataikról, javaslataikról.

A fórumok évfolyamonként különböző időpontokban kerülnek meghirdetésre.

Második alkalommal a rövid ciklusú tanári mesterszakos hallgatóinkat várják 2021. március 9-én 18:00-tól a CooSpace felületén.

OTDK szabályzatának változása

Az OTDK-n 1-3. helyezést, illetve különdíjat elért hallgató beadhatja OTDK dolgozatát szakdolgozatként, amennyiben a szakdolgozat megfelel a tanári mesterszakos szakdolgozat elvárt minimum formai követelményeinek, de fel kell tölteni a modulo-ba és be kell kerüljön a dolgozat a repozitóriumba. Ez esetben a szakdolgozat opponensi és témavezetői bírálata és a védés jegye jeles. A záróvizsga további részei alól az engedély a hallgatót nem mentesíti. Az engedélyezéshez dékáni kérelmet kell beadnia. Az elfogadás nem automatikus, és az illetékes tanszék hozzájárulása szükséges.