Bemutatkozás

A Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti Szakkollégium 2013. december 18-án alakult a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán.


A szakkollégium jelentkezési lapja innen letölthető.

 

A szakkollégium céljai:

Egy olyan kiemelt tehetség gondozási platform létrehozása, mely jelentős mértékben befolyásolja az érdemeik alapján tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók előadóművészeti, zeneszerzési, és különböző zenetudományok területén végzett kutatási tevékenységeit.

A szakkollégium kiemelt célja a Zeneművészeti Kar hallgatóinak hangszeres előadóművészeti lehetőségeinek bővítése, tehetségük kibontakozásának, fejlődésének támogatása elősegítése.

 

A szakkollégium külön foglalkozik tagjai hangszerüknek megfelelő zenekari repertoár klasszikus irodalmának elsajátításával. Tematikában igazodva a meghatározó hazai és nemzetközi zenekarok próbajáték követelményeihez. A cél itt az hogy a diploma után, olyan gyakorlati tudással rendelkező hangszerművész hagyja el intézményünket, aki talpraesetten tud pályázni és részt venni egy próbajáték procedúrán.

 

A szakkollégium kiemelt célja tagjai tudományos fokozatszerzésének ösztönzése. Kapcsolatok kialakítása az SZTE és más felsőoktatási intézmények doktori iskoláival. Ezen cél eléréséhez konferenciákat, szemináriumokat, mesterkurzusokat szervez.

 

A kollégium kiemelt célje tagjai művészeti eredményeinek, tudományos, művészeti jellegű publikációinak gyarapítása, OTDK versenyekre való felkészítése.

 

A kollégium társadalmi szerepvállalásként kiemelt céljai között szerepel a kortárs /elsősorban magyar/ szerzők műveinek népszerűsítése, és általában a kortárszene értékeinek közvetítése, megszerettetése a régió és az ország koncertlátogató közönségével.

 

A kollégium célja foglalkozások, műhelyek létrehozása, amely olyan művészeti kohéziós közeget teremt, ami ösztönzőleg hat kortárszenei művek keletkezésére, tanulmányozására és azok interpretációjára.