Klasszikus klarinét szakirány/Klarinéttanár szakirány

  1. Két szabadon választott etûd
  2. C. M. von Weber: Concertino
  3. Egy szóló darab vagy előadási darab


Alkalmassági vizsgák (szolfézs, zeneelmélet, zongora)