Klasszikus harsona szakirány/Harsonatanár szakirány

Kopprasch 35 etűd

1 Barokk szonáta két tétele

1 versenymű vagy 1 előadási darab


Alkalmassági vizsga (szolfézs, zeneelmélet, zongora)