Klasszikus hegedű szakirány/Hegedűtanár szakirány

Két ellentétes karakterű illetve tempójú tétel:

J. S. Bach partitáiból vagy szólószonátáiból (a h-moll partitánál a Double tételek is játszandók)


Egy tetszés szerinti hegedűverseny saroktétele (Mozart hegedűversenyeknél az 1. tétel) – zongorakísérettel


Egy etűd: Rode, Dont, Gaviniés

Alkalmassági vizsgák (szolfézs, zeneelmélet, zongora)