Klasszikus mélyhegedű szakirány/Mélyhegedűtanár szakirány

Egy tetszés szerinti etűd
2 tétel bármelyik hegedű vagy cselló szólószonátából
Versenymű gyors tétel zongorakísérettel

Alkalmassági vizsgák (szolfézs, zeneelmélet, zongora)