A Tanárképző Központ közleménye a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tanítási gyakorlatot teljesítő osztatlan és rövid ciklusú tanárszakos hallgatóknak

Ezúton is tájékoztatjuk a 2020/2021 tanév második félévében tanítási gyakorlatot teljesítő tanárszakos hallgatókat, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Szakmai gyakorlat az osztatlan tanárképzésben szabályzat és a mérséklések figyelembe vétele mellett a hallgató befejezheti a gyakorlatát 2021. május 14. (nem végzős egyéni gyakorlatot teljesítő hallgatók esetében 2021. június 04.) előtt is, amennyiben maradéktalanul teljesítette a tanítási gyakorlatára vonatkozó előírt követelményeket.

Emlékeztetőül az erre a félévre vonatkozó mérséklések tanárszakos hallgatók tanítási gyakorlatával kapcsolatosan:
- a hospitálás időtartamának 20-25%-át a vezetőtanárral folytatott konzultációt követően további előkészítésre, felkészülésre és reflektálásra fordíthatja
- a kötelező tanítási órák számába nemcsak az online órák megtartása, hanem azok az online szaktárgyi tevékenységekre fordított munkaórák is beszámítandóak, melyek keretében a hallgató a tanulóknak szóló online tananyagokat állít össze, illetve javítja és értékeli a visszaküldött tanulói munkákat.


Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánunk!


Szeged, 2021.04.22.


Prof. Dr. Zakar Péter Dr. Sárvári Tünde
főigazgató főigazgató-helyettes
sk. sk.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *