Mucsi_Gergo_kja___9907_a

Mucsi Gergő átvette a PHD doktori oklevelét a Szegedi Tudományegyetem ünnepi doktori ülésén

Habilitált és PhD doktori okleveleket adtak át a Szegedi Tudományegyetem ünnepi doktori ülésén. A 2024. január 26-i, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott rendezvényen összesen 114, tudományos címet szerző fiatalt köszöntöttek.

Rézfúvós Tanszékünk adjunktusa, Mucsi Gergő ütőhangszerművész,-tanár summa cum laude minősítéssel zárta doktori tanulmányait az SZTE Bölcsészet- és társadalomtudományi Karon.

Doktori értekezését neveléstudományok tudományágban írta, címe: "A ritmikai készségek fejlődése és fejlesztése az ének-zene órákon 6–8 éves tanulók körében".


Mucsi_Gergo_kja___9738


Az ünnepségen Prof. Dr. Ábrahám György, a habilitációs bizottság elnöke a frissen habilitált doktorokhoz szólva elmondta, hogy oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket kétséget kizáróan bizonyították, és a pénteki naptól habilitált doktorrá nyilvánította őket. Ezzel tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházták fel őket.


Az SZTE Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 1, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 39, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 23, a Gazdaságtudományi Karon 2, a Gyógyszerésztudományi Karon 10, a Természettudományi és Informatikai Karon 28 doktori fokozatot adományozott – jelentette be Prof. Dr. Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes.


A PhD doktoravatás kezdetén, az ünnepeltek nevében, Dr. Ágoston Dóra kérte, hogy az avató tanács fogadja őket doktorrá. A doktorok esküt tettek.


Prof. Dr. Vécsei László akadémikus, az SZTE Doktori Tanácsának elnöke a maga és a megjelent dékánok nevében doktori tudományos fokozatokat adományozott. Elmondta, hogy a doktoroknak ezentúl kötelességük lesz, hogy szaktudományuk további művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát.


Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán rektorhelyettes köszöntötte magyar és angol nyelven a habilitált és a PhD doktorokat, és arra biztatta őket, hogy folytassák magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járuljanak hozzá tudományáguk fejlődéséhez.


SZTEinfo

Fotók: Kovács-Jerney ÁdámFriss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *