Alkalmassági vizsga

SZOLFÉZS

 

 • Az alábbi zenei alapelemek ismerete, felismerése és éneklése hangnévvel:
 • Az összes hangköz (szűkített, bővített és oktávon túli is)
 • Hármashangzatok és fordításaik
 • Négyeshangzatok (az összes típus) és fordításaik oldással együtt
 • Pentatónia
 • Dúr és moll hangsorok 7 #-ig, 7 b-ig
 • Modális hangsorok
 • Lapról éneklés a zeneművészeti szakközépiskolák szakmai képesítő vizsgájának nehézségi fokán, violin-, vagy basszus kulcsban (alterációk, modulációk)


Kodály – Vargyas: A magyar népzene című kötetből 40 szabadon választott népdal stílusos éneklése emlékezetből, elemzésük a szokásos szempontok szerint.
(A szabadon választott népdalok listáját a felvételi vizsgán be kell mutatni!)

 

ZENEELMÉLET

 

 • A klasszikus összhangzattan ismerete (V7 és fordításai, mellékszeptimek és fordításaik, váltódomináns II7 és fordításai, IV szűk7 és VII szűk7)
 • Harmóniasor zongorázása diktálás után
 • Hallásgyakorlat (egyszerű összhangzattan példa harmóniáinak felismerése)
 • Formatani ismeretek:
  periódus, schönbergi értelemben vett mondat, klasszikus két- és háromtagú forma, triós forma, szonátaforma, rondó, fúga, barokk kéttagúság


KÖTELEZŐ ZONGORA

 

 • 1 Bach-mű
 • 2 szabadon választott mű (az egyik lehetőleg egy bécsi klasszikus szonatina I. tétele legyen)
Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *