ERASMUS+ pótpályázati felhívás a 2020-21-es tanév II. félévére

Az SZTE Bartók Béla Művészeti Kara pótpályázatot hirdet a 2020-21-es tanév II. félévére vonatkozó Erasmus-ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatok beadási helye és határideje: SZTE BBMK Dékáni hivatal - 2020. szeptember 23., (szerda) 12:00

Pályázati feltételek:


 • Két lezárt félév a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán
 • A pályázó a BBMK aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében lehetséges
 • Legkésőbbi kiutazás ajánlott időpontja: a végzés előtti félév
 • A hallgatói mobilitás ideje: BA és MA esetén 3 hónaptól maximum 12 hónap (képzési szintenként), osztatlan képzés esetén maximum 2 * 12 hónap

 

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:


 • Hiánytalanul kitöltött Erasmus pályázati űrlap (Letöltés)
 • Tanulmányi munkaterv, a teljesíteni kívánt kurzusok listája (a teljesíthető kurzusok listáját lásd a fogadó intézmény honlapján)
 • Részletes szakmai önéletrajz (A hallgató által beszélt idegen nyelven)
 • Motivációs levél (A hallgató által beszélt idegen nyelven)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (amennyiben van nyelvvizsga bizonyítvány)
 • Az előző két félév eredményeinek igazolása a Tanulmányi Osztályról
 • Demo-felvétel (A felvétel megküldése a fogadó intézmény felé a pályázó hallgató feladata.)

A pályázati feltételrendszer új és lényeges elemei:

 • Csak az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kinn tartózkodik a fogadóintézményben, függetlenül attól, hogy ott jelenléti, online vagy hibrid oktatásban vesz részt. Az itthoni tartózkodással felvett, a fogadóintézményben teljesítendő online kurzusok nem tekinthetők ERASMUS-mobilitásnak, azokra ERASMUS-támogatás nem fizethető ki.
 • Ha a vírushelyzet miatti változások nem teszik lehetővé a teljes időtartamú célországbeli tartózkodást, és emiatt a hallgatónak idő előtt haza kell térnie, akkor a helyzet vis maiornak minősül, a hallgató a többletköltségeit vis maior pályázat keretében igényelheti vissza, amit a Nemzetközi Mobilitási Irodának kell benyújtania. Vis maior esetén csak a fogadó intézményben eltöltött időszak számít támogatottnak, a fizikai mobilitással alá nem támasztható időszakra járó támogatást a hallgatónak vissza kell fizetnie.

 

A részképzés pályázati kiírása elérhető ide kattintva vagy az SZTE Erasmus honlapon.

A BBMK partnerintézményeinek aktuális listája itt található.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 23. (szerda), 12 óra

A pályázat leadási helye: SZTE BBMK Dékáni Hivatal

A határidőn túl beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.


A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel, illetve bővebb felvilágosításért forduljanak Karunk Erasmus koordinátorához:

Dékány Renáta

Köz- és külkapcsolati referens

SZTE BBMK Dékáni Hivatal,

E-mail: international.bbmk@szte.hu

Tel.: 62/544-602

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *