Erasmus+ Mobilitási projektek / Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása


Általános tudnivalók

Erasmus Hallgatói Charta

Bologna-iránytű


Erasmus státusz illet meg minden hallgatót, aki megfelel az Erasmus program által támasztott feltételeknek, és akit intézménye kiválaszt arra, hogy egy külföldi partnerintézményben Erasmus tanulmányokat végezzen.


Erasmus diákként a következők illetnek meg:

 • Tanulmányi Szerződés, amit a küldő és a fogadó intézmény köt veled kiutazásod előtt. Ez a háromoldalú szerződés tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.
 • Tanulmányi átirat (Transcript of records), amit a fogadó intézmény állít ki külföldi tanulmányaid végén. Ez a dokumentum fogja tartalmazni az elért eredményeidet, valamint a megszerzett kredit pontokat és érdemjegyeket.
 • Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, a Tanulmányi Szerződésben foglaltakkal összhangban álló, kreditek teljes akadémiai elismerése a küldő intézményedben.
 • Mentesség az alól, hogy a fogadó intézményben tandíjat, regisztrációs, vizsga-, laboratóriumi használati vagy könyvtárlátogatási díjat kelljen fizetned az Erasmus tanulmányaid időtartama alatt.
 • Hallgatói ösztöndíj vagy kölcsön a küldő ország részéről a külföldi kint tartózkodásod időtartamára.

Erasmus diákként a kötelezettségeid:

 • Betartani a küldő intézményeddel, valamint a Nemzeti Irodával kötött szerződések szabályait és előírásait.
 • Biztosítani, hogy bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változásról azonnal írásban megegyezel a küldő és a fogadó intézménnyel.
 • Az előzetes megállapodások szerint eltölteni a teljes tanulmányi időszakot a fogadó intézményben, beleértve a vizsgák vagy egyéb értékelési formák időszakát, valamint tiszteletben tartani a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit.
 • Írásos beszámoló készíteni az Erasmus tanulmányaidról visszaérkezésedet követően.

Ha problémád akad:

 • Azonosítsd a problémát és ellenőrizd az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
 • Vedd fel a kapcsolatot az Erasmus koordinátorral és kövesd a küldő intézményed hivatalos kérelmezési ügymenetét.
 • Amennyiben a probléma nem szűnik meg, vedd fel a kapcsolatot a Nemzeti Irodával.
Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *