20220625_164700

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam”- Oklevélátadó ünnepség a Bartók Béla Művészeti Karon

44 hallgatónk vehette át oklevelét szombaton délután a Bartók Béla Művészeti Kar Fricsay Ferenc termében, ahol képviseltették magukat az egyetem és a karok vezetői.

Az Ünnepi Tanács tagjai voltak:

Prof. Dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes

Dr. Nátyi Róbert Karunk dékánja

Dr. Juhász Zsuzsanna, az Állam- és Jogtudományi Kar oktatási dékánhelyettese

Prof. Dr. Máté-Tóth András, a Bölcsészettudományi Kar Professzori Tanácsának elnöke

Héderné Dr. Berta Edina, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja

Dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar dékánja

Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja

Dr. Rédei Dóra, a Gyógyszerésztudományi Kar beiskolázási és közkapcsolati dékáni megbízottja

Dr. Tarkó Klára, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatási és innovációs dékánhelyettese

Dr. Sárosi József, a Mérnöki Kar stratégiai és fejlesztési dékánhelyettese

Dr. Mikó Edit, a Mezőgazdasági Kar dékánja

Dr. Pfeiffer Ilona, a Természettudományi és Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese

Dr. Dux Mária, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar német nyelvű képzésért felelős dékáni megbízottja


20220625_160114


Az ünnepség Nátyi Róbert dékán úr beszédével indult, melyben kifejezte örömét afelett, hogy néhány év elteltével újra személyes jelenléttel zajlik a diplomaátadó ünnepség. A címben is idézett Szent Pál levél részletével bocsátotta útra végzett hallgatóinkat, kívánva, hogy pályájuk során tudják átadni, közvetíteni a megszerzett tudást, mindeközben pedig őrizzék meg azt az erkölcsi tartást, melyet oktatóiktól, mestereiktől tanulhattak.


20220625_164000


Ezután a hallgatók a színpadra vonulva átvehették oklevelüket. A Bartók Béla Művészeti Kar oklevélátadóján ebben a félévben alapképzésen, mesterképzésen, osztatlan valamint zeneművésztanár képzésen összesen negyvennégy végzős hallgató vehette át az oklevelét.


A diplomák átvétele után Prof. Dr. Gellén Klára rektorhelyettes asszony köszöntötte az újdonsült diplomásokat. Bátorította a végzetteket, hogy a megszerzett tudást egészítsék ki saját tapasztalataikkal, képezzék tovább magukat. Majd Kodály szavaival zárta beszédét: „Legyen a zene mindenkié.”


A frissdiplomások nevében Csuzdi Eszter mondott beszédet, megköszönve oktatóiknak a kemény munkával átadott tudást, hallgatótársainak pedig kitartást és bátorságot kívánt az előttük álló úthoz. Ezután Szalai Gábor zongorista hallgatónk előadásában Chopin prelűdöket hallgathatott a közönség.


Az oklevélátadó ünnepségen hagyományos módon átadásra kerülnek a 60 és az 50 éve végzettek gyémánt- és aranyoklevelei is. A dékáni köszöntőt követően Bozóki Andrásné és Szelezsán István oklevélátvételét vastaps kísérte. Ezután került sor Szepesi János főiskolai docensi kitüntetésének, valamint Klebniczki György mestertanári kinevezésének átadására.


20220624_104605


A Szózat elhangzása után az ünnepi tanács kivonult, a végzett hallgatók pedig a már hagyománnyá vált sapkafeldobással fejezték ki az oklevél kézhezvételével kapcsolatos örömüket.


Gratulálunk minden végzett hallgatónknak, pályájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!
Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *