prezilimpia

SZTE-PREZILIMPIA VERSENYFELHÍVÁS// SZTE-PREZILIMPIA COMPETITION

Az SZTE Junior Akadémia, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, valamint a szegedi Ezabeszéd Toastmasters Retorika Klub 2022 tavaszán a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak megrendezi az SZTE-PREZILIMPIA versenyt.


A versenyen az SZTE Karairól delegált hallgatók vehetnek részt, a kari forduló minden megkezdett 10 indulója közül 1 fő.


A PREZILIMPIA egy fantasztikus lehetőség, ahol egyetemi hallgatók mérik össze prezentációs készségüket.


Téma: Nagy múltú iskolák, XXI. századi oktatás

Konkrét tartalom: szabadon választott

Nyelv: magyar vagy angol

A prezentáció időtartam: minimum 6, maximum 8 perc


A verseny döntője 2022. május 11-én lesz Szegeden.


Díjazás az NTP-HTTSZ-21-0013 pályázat támogatásával (nettó összeg):


Első helyezett: 150.000 HUF

Második helyezett: 125.000 HUF

Harmadik helyezett: 100.000 HUF


Részletes versenyfelhívás itt található.


Jelentkezési határidő a Bartók Béla Művészeti Kar hallgatóinak:


A prezentációkat (PowerPoint-ban) vagy az előadás videóanyagát várjuk a pr.bbmk@szte.hu e-mail címre 2022. április 22. (12.00) óráig.

(Az egyetemi rendszer 10 mega méretű fájl fogadására képes, így ha ennél nagyobb a pályázati anyagod, kérjük, töltsd fel egy tárhelyre és a linket küldd meg nekünk.)


A megküldött anyagot a pályázók egy későbbi időpontban a Kari Bizottság előtt előadják, (amennyiben nem kaptuk meg az előadás videóanyagát), amelyek közül kikerül az 1 fő továbbjutó.


Gondolatébresztő

A felsőoktatás napjainkban komoly modernizációs kihívások előtt áll. Nem tudjuk, milyen lesz, hogyan fog dolgozni a jövő orvosa, mérnöke, tanára vagy éppen tudósa, mégis a mai oktatási intézményeknek kell azok tudását megalapozni, megfelelő képzésüket biztosítani.


Az egyetemek joggal büszkék többszáz éves hagyományaikra, ugyanakkor keresik a jövőbe vezető oktatási megoldásokat, népszerű és hatékony módszereket.


Az oktatás fejlesztése elengedhetetlen, de ennek mikéntjéről zajlanak a viták. Minden tudományterület a maga kérdéseit igyekszik megválaszolni és megfelelni a gazdasági, társadalmi elvárásoknak.


A digitalizáció nem várt lökést kapott a járványügyi intézkedések következtében, de nem tudni még, hogy ezek a metódusok hosszú távon átalakítják-e az oktatást.


Mi lehet az egészséges arány az elméleti és gyakorlati képzések között. Egyáltalán képes lehet-e egy felsőoktatási intézmény valóban piacképes gyakorlati tudást adni a hallgatóinak, végzett diplomásainak? Kompetenciák vagy tudásanyag képezi majd az oktatás fő területét?


Hogyan illeszkedhetnek a tradicionális intézményeink egy jövőbeli iskolarendszerbe? Egyáltalán megmaradhat-e a jelenlegi keretek között az oktatás struktúrája?


Ezek a kérdések a mai egyetemistákat kell, hogy foglalkoztassák, hiszen a változást, változtatást az ő igényeik indíthatják és vezérelhetik.


****


The SZTE Junior Academy, the University of Szeged Faculty of Economics, and the Ezabeszéd Toastmasters Rhetorics Club Szeged presents the SZTE-Prezilimpia Competition for students of the University of Szeged at the spring of 2022.


Participants of the competition will be delegated from each Faculty, 1 of 10 participants from each faculty qualifiers.


The SZTE-Prezilimpia Competition is a fantastic opportunity to test your presentation skills.


Topic: Schools with a long history, XXI. century education

Actual contents: freely chosen

Language: Hungarian or English

Duration: minimum 6, maximum 8 minutes long


The finals will be held at Szeged, 11 May 2022.


First place reward: 150.000 HUF

Second place reward: 125.000 HUF

Third place reward: 100.000 HUF


Application deadline for students of Béla Bartók Faculty of Arts:


Send your presentation (PowerPoint), or the video of your presentation to

pr.bbmk@szte.hu by 22 April 2022, 12:00.

(The university mailing system can only handle files up to 10 MB in size, if your material is larger than this, use a cloud service and send in the link)


Applicants will perform their presentation to the Faculty Board at a later date (if no video was sent). The one passing student will be delegated from all the applicants.


Food for thought


Higher education nowadays faces a lot of challenges regarding modernization. We do not know how the doctor, engineer, teacher or scientist of the future will work, still, it is up to the education of today to provide their foundation and adequate training.

Universities are rightly proud of their traditions spanning hundreds of years, while they are also looking into the future for ways of popular and effective education methods and solutions.


Improvement of education is crucial, however, debates are ongoing on the how. Every field of science seeks answers to their own questions, while managing economic and social expectations.

Digitalization received a massive boost in light of the pandemic restrictions, however, the long term effects of these methods are still unknown.

What is the healthy ration between theoretical and practical training? Can a higher education institution provide truly marketable practical knowledge to its students and graduates? Will competencies or knowledge material be the main areas of education?

How will our traditional institutes fit into the education system of the future? Can the structure of education be maintained at all within the current framework?

These are the question the university student of today should be thinking about, as change can be started and controlled by their needs.


Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *