P-new

Interjú Klebniczki György zongoraművész-zeneszerzővel és Bodrogközy Eszter mesterpedagógussal

A Parlando folyóiratban Péterffy Gabriella kérdez Klebniczki György zongoraművész-zeneszerzőtől, Karunk oktatójától, valamint Bodrogközy Eszter mesterpedagógustól, a szegedi Király-König Péter Zenei AMI fuvola-és szolfézstanárától.

Klebniczki György: Délután a füvészkertben fuvolára és zongorára (30:00)

Ifjúsági album fuvolára, zongorakísérettel, szerkesztette: Bodrogközy Eszter.

Varga Laura fuvolán játszik, zongorán közreműködik: a szerző.Rec/Mix/Master: Velcsev Dejanov Kosta (Miracle Sound Hangstúdió)

1. Kopogtat a harkály; 2. Napsugár és az árnyas fa;3. Brekegő;4. Szivárványt láttam;5. Pöttyös labda; 6. Fekete-erdő torta; 7. Színes pillangók; 8. Hívogató; 9. Fűzfa; 10. Régi bicikli; 11. Nyíló virág; 12. Falovacska;13. Békalencsék;14. Ugrókötél;15. Kazettás magnó;16. Vízcseppek;17. Roller18; Trombiták19; Balett táncos 20; Hold és a csillagok 21; Sulisztori; 22. Ágak és lombok; 23. Bújócska; 24. La gondoliera (1)25; La gondoliera (2)26; Késő este; 27; Megérkezett a szeptember; 28. „Café Blues”.


INTERJÚ KLEBNICZKI GYÖRGY ZONGORAMŰVÉSZ-ZENESZERZŐVEL ÉS BODROGKÖZY ESZTER MESTERPEDAGÓGUSSAL


Zöldellő fák között kanyarog az út a kotta címlapján látható képeken, a természet színpompás világába vezet. „Megnézhetem?” – kérdeztem önkéntelenül is a tekintetet vonzó borító láttán, amikor Klebniczki György Délután a füvészkertben című, fuvolára és zongorára írott darabjainak gyűjteményét megpillantottam a szerkesztő, Bodrogközy Eszter kezében. A kötetet fellapozva már a kottakép és a fantáziacímek sugallták a színgazdagságot: huszonnyolc fuvolamű a természet ihletésében. Napsugár és az árnyas fa, Szivárványt láttam, Színes pillangók, Nyíló virág, Hold és a csillagok – sorjáztak a szebbnél szebb címek, a természet és a zene ezúttal is megújuló találkozását sejtetve. „...a szépséget és a harmóniát fejezik ki” – üzeni előszavában a darabokról a szerző, előadónak és közönségnek egyarántzenei élményt ígérőn.

Klebniczki György zongoraművész-zeneszerzőt, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának oktatóját, valamint Bodrogközy Eszter mesterpedagógust, a szegedi Király-König Péter Zenei AMI fuvola- és szolfézstanárát a nemrég megjelent kottáról kérdeztem.


– A kötet címlapján látható út számotokra akár jelképes is lehet, hiszen immár hat esztendeje járjátok közösen a természetzenék világát. Rónay György verssorai jutnak eszembe: „Minden a kertből indul, minden a kertbe tér meg.” A kert az egyetemes kultúra egyik alaptémája is. A Virágoskert című kötetről már olvashattunk a Parlando2017/3.hasábjain (Bodrogközy Eszter: Virágoskert (KlebniczkiGyörgy: Virágoskert I-VIII. fuvolára és zongorára) (pdf): ez a zenébe álmodott világ voltaképpen Eszter fuvola tanszakának metaforája, az Ő munkája és növendékei inspirálták a művekkeletkezését. Olyannyira, hogy nekik szólnak az ajánlások is, a zenetörténet e gyönyörű hagyományát és zeneszerzői gesztusait idézve. Így történt ez az Őszi kert és a Téli álom című darabfüzér esetében is, melyek közreadója Varga Laura fuvolaművész. Ez a kotta már a negyedik közös munkátok –s még a négy évszak is ott rejlik ebben a sorozatban! Voltaképpen hogyan vezetett az út a füvészkertbe?


Klebniczki György:

–Számomra már a komponálási folyamat megkezdése előtt fontos szempont volt a természet és a gyermek kapcsolata. Olyan helyszínre szerettem volna varázsolni őket, ahol közvetlen közelségben találkozhatnak a zöldellő fákkal, virágokkal vagy az erdei ösvénnyel. Mivel rohanó világunk nem a nyugalom szépségének kedvez, olyan narratív közegbe kalauzolnám a diákok fantáziáját, amelyben a zöld, aszépség, a pihenés nyújt teret számukra a közös szórakozáshoz. A kert szimbóluma itt a „menedék”-szinonima: egy hely, ahová a nehéz hétköznapokból be tudunk lépni. Feleségem, Renáta javasolta néhány természeti helyszín-ötletem közül a füvészkertet. Eszter, a mű fő inspirálója pedig a gyermekjátékok ötletét vetette fel, miután a helyszín biztos volt. A „játék” szintén szimbolikus: a hangszerjáték örömét jelképezi. A két jelkép együtt pedig a darab szüzséje, miszerint a gyerekekkel közösen elmegyünk egy szép tavaszi délután a füvészkertbe, egy halom ósdi játékot cipelve magunkkal (roller, falovacska, pöttyös labda, ugrókötél, vagy egy régi kazettás magnó is játék lesz). A „régi” a harmadik jelkép: a régi értékek, azenei hagyományok emlékei, azok azértékek, amelyeket mi régineknevezünk. A megtartó értékek, a múlt zenei tradícióinak adaptálása, a vidám hangszerjáték.


–Kiknek ajánljátok ezt a kötetet? Melyikkorosztálynak íródtak a darabok?


Klebniczki György:

–A füzet első néhány darabja (1-7) a kezdő korosztályt célozza meg, míg a kötetben haladva a tételek fokozatosan bonyolódnak, nehezülnek. A mű feléhez érve eljutunk a könnyű karakterdarab szintjére, néhány zenei paraméterrel komplexebb lesz a feladat a mű végén.


–Zenei anyagát tekintve mennyiben folytatása ez a kotta az előzőeknek, s mennyiben hoz újat azokhoz képest?


Klebniczki György:

–A korábbi füzetek nem voltak metodikailagszisztematikusan felépítve. Javarészt a pillanatnyi ihlet és szerzői fantázia határozta meg létrejöttüket. Kizárólag a hangszerszerűség és a gyermeki világ a kapocs a virágoskert-őszi kert-téli álom-füzér és a Délután a füvészkertbenközött. A Délutánkomponálásakor Eszter minden ötödik darabban javasolta a zenei-technikai paraméterek rendszerbe foglalását: hangterjedelem, metrika (páros-páratlan aránya), artikuláció (és változatosságának mértéke), tempó (gyors-lassú darabok aránya), előjegyzés (maximalizálva), forma (kis háromtagú vagy kéttagú), dinamika (változatosságának gyakorisága) pontos összehangoltságát. Ezt egészítettem ki saját módszertani koncepcióimmal: melodika, avagy a frázisok irányai; hangközök megjelenése a dallamban, méghozzá olyan hangközök, amelyekkel jobban tud tájékozódni a frázisban (memorizálásban is): visszaugró tercek, kvart-tengelyre épülő szekundlépések, alaphangra visszalépő dallamok; centrumhangok állandó jelenléte; tonális kitérések: a funkciós tonalitás emlékei főként kadenciákban, vagy félzárlatokban; úgy hozni új harmóniát vagy struktúrát, hogy a zenei tradíció harmonikus motívumai bele legyenek kódolva azokba, különös tekintettel az autentikus vagy plagális viszonyokra: a feszültség-oldás elvre. Itt említeném a párokban gondolkodást, összetartozást: a disszonancia-konszonancia párost, a szimmetria-aszimmetria pólusait, a strófaszerkezet szekvenciáit,a periódusokat.


–Látom, hogy a kötet egyszerű textúrájú darabokkal indul, aztán a zongorakíséretet illetően „egyre beljebb haladunk a fák sűrűjébe”. Ez a zongoraművész-zeneszerző ajándéka a darabok leendő kísérőinek?


Klebniczki György:

–A zongorakíséret hiába bonyolódik, mégsem veszi át a fuvola szólam vezető, formáló jogkörét. Az előző köteteimben legtöbbször a zongora szólam oldja meg az egyes tételek dramaturgiájának problémás kérdéseit, továbbvezeti a zenei folyamatokat, „megjátssza” a fordulópontokat a fuvola helyett. Ez egyfelől szárnyakat ad a fuvolát tanuló gyermekrészére, hiszen belekapaszkodhat a zongorakíséretbe, amelynekszárnyain a magasba repülhetegészen a fellegekbe. Ilyen módon a kisdiák is részese lesz a zenei magaslatoknak. Élményt nyújt neki a közös zenei utazása zongorakísérővel, viszont ebben a kötetben nem mentesül attól, hogy ő maga próbáljon szárnyat bontogatni. A zongora pedig a háttérben a darab Óperenciás tengere marad. A bővülő struktúrákhoz a zongora is igazodik, bővülő hangrendszerekben, ami feltétlenül nehezíti a technikai megvalósítást.


–Nagyon tetszik a kötet narratívája, miszerint ezen a füvészkerti délutánon a gyerekek játszanak is: van Pöttyös labda, Ugrókötél, Roller című darab, sőt még egy finom Fekete-erdő tortát is elfogyaszthatunk... A tanítás során magam is tapasztalom, milyen varázsereje van a programzenének!


Bodrogközy Eszter:

–Igen, a gyerekek is nagy örömmel élik bele magukat ezekbe a játékos helyzetekbe. Számomra különösen erős kötődést jelentez a helyszín, hiszen a gyermekkorom nyarait a szegedi füvészkertben töltöttem. Édesapám, aki az egyetem Növénytani Tanszékén oktatott, nyáron itt végezte teendőit, s mi egész nap szabadon játszhattunk a gyönyörű növények között, vagy olvastunk a rózsalugas árnyékában. Ezek az élmények remek alapot adnak a darabok zenei megvalósításához, lelkesedést a mondanivaló megjelenítéséhez.

Azt tapasztalom a darabválasztás és a tanítás során, hogya gyerekek örömmelfedezik fel, alkotják meg maguknak a zenei élményt, elmerülnek benne, így igazi játék a muzsikálás számukraés nekem is. Minden gyerek másképpen éli meg a zenét, ez tükröződik előadásukban is. Plusz élményt nyújt számukra, hogy többségük ismeri a szerzőt, érzik a darabokon a „keze melegét”, azt, hogy nekik is írta azokat, aktívan részt vettek, vehettek az alkotói folyamatban. Sokkal közelebb érzik magukhoz ezt a zenét, lényegesen nyitottabban, játékosabban fuvolázzák a darabokat. Az egyik kisfiú a kötet hatására már írt is egy öt tételes darabot Cowboy-életcímmel. Így a kötet akár példa is lehet a többiek számára az effajta önkifejezés lehetőségére.


–Ez a huszonnyolc fuvolamű egy megvalósulóban lévő mestertanári program része is. Milyen szempontok alapján történt a kotta szerkesztése?


Bodrogközy Eszter:

–Ennek lényegét Hollós Máté fogalmazta meg kedves, nagylelkű ajánlásában gyönyörű szavakkal, ezért hadd idézzem Őt: „E munka szerzői nehézsége abban áll, hogy a komponista szoros korlátok közt szárnyaltathatja fantáziáját, ugyanakkor ennek a szárnyalásnak meg kell valósulnia, hogy a gyerekek ne a nehezen tűrt etűd-irodalom újabb kötetét kapják, hanem általuk zeneileg is kifejezhető irodalmat. A tanár adja a pedagógiai vázat, a növendék által megtanulandó technikai fortélyok lajtorjáját a fogásoktól a levegővezetésen át a darabformálás és artikuláció mesterségéig.”

Fontos volt számomra, hogy a legkisebbek is rögtön kapjanak játszani valót, ezután lassan, fokozatosan építettük be az elsajátítandó hangokat, ritmusokat, zenei elemeket, karaktereket a kötetbe. Szem előtt tartottuk, hogy találjanak maguknak élményt adó, megvalósítható darabot azok is, akik kevesebbet tudnak gyakorolni, ugyanakkor a versenyekre kicsiket felkészítő kollégák is választékotkapjanak. Több, az ország különböző helységeiben élő kollégának is elküldtük a darabokat, hogy visszajelzéseikalapján még a folyamat közbentudjunk változtatni, javítani.


–Merre vezet most a közös utatok? Milyen terveitek vannak a jövőre?


Bodrogközy Eszter:

–Szeretnénk az SZTE BBMK-n egy fuvolás szakmai napon bemutatni a kötetet a szélesebb szakmai közönség előtt is. Közel tízéves tapasztalatom, hogy Gyuri darabjait nagy örömmel fogadják versenyeken, fesztiválokon, itthon és külföldön egyaránt, ezért tervezzük a bemutatást ezeken a fórumokon is. Növendékeim sok helyen kaptak díjakat, elismeréseket a korábbi, nekik írt darabokkal, ezért ez nagyon erős motiváció mindkettőnk számára a folytatásra. És nemcsak fuvolista kollégák fogadják szívesen a kottát, hanem más hangszeresek is, így ez is a folytatásra ösztönöz.Eredetileg egy kis szünetetterveztünk a megjelenés után, hiszen a mesterprogramom másik szálon is fut, de a szakmai fogadtatás olyan lelkes, hogy máris nekilátunk a következő kötetnek.


KlebniczkiGyörgy:

–Nagy örömmel és lelkesedéssel várom a következő projektet Eszterrel. Mindig szeretettel és szívesen alkotok vele, nekem is, a gyerekeknek is nagy öröm a közös zenélés.


–További eredményes alkotómunkát kívánok mindkettőtöknek! S azon a bizonyos füvészkerti úton minél többen csatlakozzanak hozzátok!


Szerző: Péterffy Gabriella

Forrás: parlando.hu

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *