Az MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport szimpóziuma az Országos Neveléstudományi Konferencián

A hazai ének-zeneoktatásban évtizedekre visszatekintő problémát jelent a tanulók közömbössége, motiválatlansága, ugyanakkor hatékonyságának kérdései is rendszeresen felmerülnek. Négy éve működő kutatócsoportunk ezért olyan kutatásokra, módszertani fejlesztésekre vállalkozott, amelyek hozzájárulhatnak az ének-zeneoktatás élményszerűségéhez, egyúttal azonban a zenei képességek hatékonyabb fejlesztését is elősegíthetik. Szimpóziumunk előadásai részben módszertani fejlesztéseinket, illetve ezek eredményeit mutatják be, részben pedig a korai zenetanulás és más kognitív területek összefüggés-vizsgálatára vállalkoznak.

A zenei képességek fejlődésének jelentősége és fejlesztésének néhány lehetősége koragyermekkorban

Szimpózium

 

Elnök: Janurik Márta

SZTE Bartók Béla Művészeti Kar

MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport

Opponens: Váradi Judit egyetemi docens

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

 

ELŐADÁSOK:

A Zenesziget applikáció legújabb fejlesztései

Szabó Norbert és Janurik Márta

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

 

Ritmikai játékok hatása a zenei képességek fejlődésére az általános iskola első osztályában

Mucsi Gergő

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

 

 

A zenei képességek összefüggései az idegen nyelv tanulásával 7 éves korban

 

Dobos Krisztián és Janurik Márta

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

 

A zenei észlelés, a zenei reprodukció és a végrehajtó funkció összefüggése óvodáskorban

 

Janurik Márta, Szabó Norbert, Józsa Gabriella és Józsa Krisztián

 

Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

 

 

Szimpózium absztrakt

 

 

A hazai ének-zeneoktatásban évtizedekre visszatekintő problémát jelent a tanulók közömbössége, motiválatlansága, ugyanakkor hatékonyságának kérdései is rendszeresen felmerülnek. Négy éve működő kutatócsoportunk ezért olyan kutatásokra, módszertani fejlesztésekre vállalkozott, amelyek hozzájárulhatnak az ének-zeneoktatás élményszerűségéhez, egyúttal azonban a zenei képességek hatékonyabb fejlesztését is elősegíthetik. Szimpóziumunk előadásai részben módszertani fejlesztéseinket, illetve ezek eredményeit mutatják be, részben pedig a korai zenetanulás és más kognitív területek összefüggés-vizsgálatára vállalkoznak.

 

Az első előadás a digitális eszközök énekórai használatára vonatkozik. A Zenesziget applikáció jelenlegi formájában immár négyéves fejlesztés eredménye. Egyre szélesebb körben ismerik, több száz felhasználójáról van tudomásunk. A digitális munkarend bevezetésének időszakában pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma által ajánlott digitális tananyagok listájára is felkerült. Az applikáció fejlesztése folyamatos, az előadás a még nem publikált fejlesztéseket, bővítéseket mutatja be.

 

A második előadás a korai zenei képességfejlesztés, ezen belül is a ritmikai fejlesztés jelentőségére és lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Az előadás egy, a tanórákba ágyazott ritmikai játékokon alapuló fejlesztőprogramot, és ennek hatásvizsgálatát mutatja be a zenei észlelés és a reprodukció fejlődésére.

 

A harmadik előadás az angol nyelv tanulásához kapcsolódik, egy összefüggésvizsgálat eredményeiről számol be. A nemzetközi szakirodalomban egyre több olyan kutatási eredménnyel találkozhatunk, amelyek a zenei képességek fejlettsége, fejlesztése és egy idegennyelv tanulásának sikerességére vonatkoznak. Hazai kutatás azonban ezen a területen még nem folyt. Az előadás egy olyan kutatás eredményeit ismerteti, amely a korai zenei képességek, valamint a korai angol nyelvi képességek közötti pozitív összefüggéseket tárt fel.

 

A negyedik előadás szintén egy összefüggés-vizsgálaton alapul. Nemzetközi és hazai kutatások alátámasztják, hogy a végrehajtó funkció fontos szerepet tölt be a tanulás sikerességében. Újabb kutatások pedig arra vonatkozóan is szolgáltatnak bizonyítékokat, hogy a zenetanulás, elsősorban a hangszerjáték több, a végrehajtó funkció komponenseként szamon tartott kognitív készség fejlődésére pozitív hatást gyakorol. Az előadás során bemutatott kutatás a valamennyi zenei képesség alapját jelentő zenei percepció és reprodukció összefüggéseit vizsgálta óvodáskorban. Eredményei azt igazolják, hogy a zenei képességek és a végrehajtó funkció már a hangszerjátéknál egy sokkal egyszerűbb szinten, a zenei percepció és reprodukció szintjén is összekapcsolódnak.

 

Köszönetnyilvánítás

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.

Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *