Információk és letölthető űrlapok végzős hallgatók részére 2017/2018

Végzős hallgatók teendői:
2017. február 27.

A letölthető űrlapok a szöveg végén találhatók.


Végzős hallgatók teendői:

 

 

ADATEGYEZTETÉS:

 

A tanulmányi rendszerben szereplő személyes adok ellenőrzése és szükség estén változtatás bejelentése a Tanulmányi Osztályon április 12-ig.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS a Modulon keresztül április 3. és május 3. között lehetséges.

 

MEGLÉVŐ (Neptunban rögzített) nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásának határideje: április 30.

 

A HIÁNYZÓ nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásának határideje: június 14. 12 óra

A diplomaosztó ünnepségen a június 14-ig bemutatott eredeti nyelvvizsga bizonyítványok tulajdonosai vehetik át személyesen az oklevelet.

 

Nyelvvizsgáról igazolást csak a NYAK-tól (Oktatási Hivatal, Nyelvvizsga Akkreditációs Központ) fogadunk el. (www.nyak.hu)

Államilag elismert az a nyelvvizsga, amelyet Magyarországon akkreditált nyelvvizsgaközpontban tesznek le és a NYAK adta ki a bizonyítványt ill. a külföldön tett nyelvvizsgát a NYAK honosította és arról határozatot adott ki. Az aktuális listát szintén a NYAK honlapján találják.

Kérünk minden hallgatót, hogy a NEPTUN felületén (Nyelvvizsga adatok) ellenőrizze, hogy a leadott nyelvvizsga másolata alapján az adatai felkerültek-e, és pontosak-e.

Bármilyen probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi Osztály munkatársaival.

 

AZ ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE ÉS BEJELENTÉSE a Tanulmányi Osztályon a „NYILATKOZAT AZ ABSZOLUTÓRIUM FELTÉTELEINEK TELJESÍTÉSÉ­RŐL” űrlapon történik, kizárólag még aktív hallgatók esetében!

 

Legkésőbb a záróvizsga előtt 5 munkanappal kell beadni az ABSZOLUTÓRIUM FELTÉTELEINEK TELJESÍ­TÉSÉRŐL szóló nyilatkozatot.

 

Figyelem! Kérünk minden hallgatót, hogy a teljesítményét folyamatosan kövesse a Neptun felületén, és ahogy minden jegy /aláírás / követelmény bekerült, jelezze a Tanulmányi Osztályon, mert csak akkor adható le a „Nyilatkozat”!

 

KILÉPÉSI LAP LEADÁSA a Tanulmányi Osztályon legkésőbb a záróvizsga előtt 5 munkanappal

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az a hallgató, akinek bármilyen tartozása van (utóvizsga díj, szolgáltatási díj, kollégiumi díj stb.) az egyetem felé, nem bocsátható záróvizsgára.

Tartozás rendezése legkésőbb május 18-ig lehetséges.(Abban az esetben, ha már nincs meg a csekk, akkor a HSZI-től tud új csekket igényelni. Ha bemegy személyesen és bankkártyával kiegyenlíti a tartozását, akkor azonnal jóváírják az összeget. Csekkes befizetés esetén 5-6 munkanap alatt tűnik el a tartozása, átutalás esetén akár 1 hónap is lehet, ezért ezt a megoldást nem javasoljuk.)

 

OKLEVÉLMELLÉKLET NYILATKOZAT leadása legkésőbb a záróvizsga előtt 5 munkanappal a Tanulmányi Osztályon

 

 


OSZTOTT TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN (4 féléves):

 

 

SZAKDOLGOZAT feltöltése május 3. 12 óra amennyiben beadta a záróvizsgára jelent­ke­zé­sét.

SZAKDOLGOZAT beadás határideje a feltöltés után (MODULO) május 3. 12 óra


TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN:

 

PORTFÓLIÓ feltöltése: május 24. 12 óra, amennyiben beadta a záróvizsgára jelentkezését (TMA, ZMT, osztatlan).

 

PORTFÓLIÓ beadás határideje a feltöltés után (MODULO) május 24. 12 óra (Tanulmányi Osztály)

 

A PLÁGIUM NYILATKOZAT mind a szakdolgozat mind a portfólió része, ne feledje utolsó oldalként az egyik eredeti példányt lefűzetni.

A szakdolgozat és portfólió beadásakor le kell adni külön egy eredeti példányt a nyilatkozatokból, mert a dolgozatokat a záróvizsga végén visszaadja a bizottság.

 


LETÖLTHETŐ ŰRLAPOK:


Abszolutórium teljesítése előadó-művészet alapképzési szakon

Abszolutórium teljesítése zenetanár osztatlan képzési szakon

Adategyeztetés

Kitöltési útmutató a ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS űrlaphoz

Információ portfólió elkészítéséhez

Információ portfólió beadásához

Oklevélmelléklet nyilatkozat aláírás

Kilépési lap végzős hallgatók részére

Nyilatkozat a végbizonyítvány feltételeinek teljesítéséről

Nyilatkozat szakdolgozathoz és portfólióhoz

Plágium nyilatkozat portfólióhoz

Plágium nyilatkozat szakdolgozathoz

Tanári záróvizsga az első tanári képesítésüket szerző hallgatók számára (TMA)

Tanári mesterképzés szakdolgozat információk

Határidő táblázat (BA), (MA)

Határidő táblázat (TMA)