Gordonkaművész-tanár

skála 4 oktávon (legato, detaché, martelé, spiccato, staccato, sautillé, saltato vonásokkal

terc-, szext-, oktávskála hármashangzat-felbontások decima-tanulmányok

2 etűd

2 Bach-tétel a IV., V., vagy VI. szvitből

2 szonátatétel

2 koncerttétel